Finnmarkseiendommen sliter med tilliten

Finnmarkingene har liten tillit til Finnmarkseiendommen (FEFO).

FEFO Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat er grunneier av 95 prosent av Finnmark fylke.

- De som kjenner oss og de som er våre brukere, de er fornøyd med oss, men det er i befolkningen generelt at vi ikke har den tilliten at vi skulle ønske vi hadde hatt, sier FEFO-direktør Jan Olli til NRK Sápmi

Han ønsker at FeFo skal være viktig aktør i utviklingen av Finnmark. FEFO-direktøren har smugtittet på evalueringen som forskningsinstitusjonen NORUT holder på å lage om Finnmarkseiendommens virksomhet, og det er ikke bare lystig lesing for direktøren.

– En god del av de negative holdningene som folk har i forhold til FEFO, går tilbake til motstanden mot opprettelsen av Finnmarksloven, men med mer kunnskap om vår virksomhet håper vi å skape forståelse av at i det arbeidet vi gjør er det fellesskapets interesser, sier han til NRK Sápmi.

Finnmarksloven fra 17. juni 2005 gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: