Fem kjemper om direktørjobben ved Nordområdesenteret

Frode Mellemvik, Arctic Congress

En bauta trer av. Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik på Arctic Congress 2024. (Foto: Trine Jonassen)

To kvinner og tre menn kjemper om direktørjobben ved Nordområdesenteret.

I fjor ble det kjent at direktør ved Nordområdesenteret ved Nord universitet trer inn i pensjonistenes rekker 1. juli i år.

I et intervju med High North News tidligere i år sa direktør Frode Mellemvik at den som skal overta får et svært spennende arbeid med å følge utviklingen.

– I økonomien prater vi om "vinduet i markedet". Altså, når det er et åpent vindu i markedet, må man være der. Det er viktig å være tett på de relevante aktørene og forstå hvordan ting utvikler seg. Og når endringene kommer er det viktig at vi forstår hva dette vil bety for næringslivet i nord og hvilke muligheter som kan skapes, sa Mellemvik, som etablerte Nordområdesenteret under Handelshøgskolen i Bodø i 2007.

20. juni gikk søkefristen for stillingen ut, og senteret sitter nå med fem aktuelle kandidater. Alle med bakgrunn i akademia:

  • Anatoli Bourmistrov (52), professor ved Handelshøgskolen, Nord universitet.
  • Corine Wood-Donnelly (44), førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
  • Andreas Raspotnik (41), forsker ved Nordområdesenteret og Handelshøgskolen, Nord universitet.
  • Irene Dahl, professor ved Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet.
  • Rasmus Gjedssø Bertelsen (49), professor i nordområdestudier ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.
Ramsus G. Bertelsen, Irene Dahl, Anatoli Bourmitsov, Corine Wood-Donelly, Andreas Raspotnik.

Disse fem vil bli direktør ved Nordområdesenteret: (Øverst fra v) Ramsus Gjedssø Bertelsen ved UiT Norges arktisk universitet, Irene Dahl ved UiT Norges arktiske universitet, Anatoli Bourmitsov ved Nord universitet, Corine Wood-Donelly ved Nord universitet og Andreas Raspotnik ved Nord universitet. (Foto: Nord universitet/UiT Norges arktiske universitet)

Om Nordområdesenteret

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om samfunns- og næringsutvikling i nordområdene. Senteret ble etablert i 2007 og holder til på Nord universitet i Bodø.

Stortinget definerte i 2021 at Nordområdesenteret skal være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskap om nordområdene og næringslivets muligheter. Nordområdesenteret har et utstrakt samarbeid med bedrifter og institusjoner i offentlig sektor.  

Nordområdesenteret mottar basisstøtte over statsbudsjettet og er også finanisert gjennom mange store prosjekter.

High North News er en uavhengig nettavis, styrt etter redaktørplakaten, og eid av Nordområdesenteret ved Nord universitet. Red.anm.

Les også:

Nøkkelord