Fagmilitært råd: - Siste ord er ikke sagt

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok i dag Forsvarssjefens fagmilitære råd. (Skjermdump)
Forsvarsministeren oppfordrer alle til å tenke større og mer prinsipielt enn lokalisering, men ordførerne gir ikke opp kampen: både Kystvakten og GIL skal være nordnorske i framtiden.


Forsvarsministeren oppfordrer alle til å tenke større og mer prinsipielt enn lokalisering, men ordførerne gir ikke opp kampen: både Kystvakten og GIL skal være nordnorske i framtiden. 

Forsvarssjefens fagmilitære råd i dag bekreftet mange av lekkasjene som allerede er kommet ut, som at kystvaktbasen på Sortland skal avvikles. Det vil direkte berøre 89 ansatte. 

- Hvis det fagmilitære rådet blir gjennomført vil det bety svært mye for Sortland, sier ordfører Grete Ellingsen (H), før hun legger til: 

- Men det har aldri tidligere skjedd at det fagmilitære rådet gjennomføres slik det legges fram. 

For nå starter det politiske arbeidet. Alle berørte parter skal høres, og det skal arrangeres dialogmøter, politikerne skal lytte til råd, og den endelige politiske behandlingen er ventet til våren. For Grete Ellingsen er ikke slaget tapt ennå. 

- Som høyreordfører har jeg en regjering å forholde meg til, og i regjeringsplattformen er det slått fast at Norge skal øke sin tilstedeværelse i nord. KV Sortland er spesielt nevnt, sier Ellingsen. Hun forventer både fortsatt og økt satsing i nord. 

- Siste ord er ikke sagt, sier Ellingsen. 


Kommer ikke unna lokaliseringsdebatten

Etter Bruun-Hansens presentasjon i dag ba forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om at debatten løftes. 

- Vi kommer ikke unna en lokaliseringsdebatt, men jeg vil be alle om å tenke større og mer prinsipielt på dette. Forsvaret må endres, og det vil ta tid. Vi må se lengre enn denne ene langtidsplanen, sier Søreide som ikke ville svare på spørsmål knyttet direkte til det fagmilitære rådet allerede i dag. 

- Nå skal vi gå i dybden av dette og jobbe for et best mulig resultat, sier hun. 

Foruten Sortland vil forslaget fra forsvarssjefen ha stor betydning for blant annet Andøya, hvor det er foreslått å legge ned flystasjonen. Oppgavene som i dag ivaretas av orionflyene skal i framtiden gjøres av droner. 

I Bodø er skuffelsen stor etter at Generalinspektøren for Luftforsvaret er foreslått fortsatt stasjonert på Rygge. 


- Saken er ikke tapt

Påtroppende bodøordfører Ida Pinnerød (Ap) mener det fint går an å snakke om lokalisering og samtidig tenke i et større perspektiv. 

- Slik jeg ser det er lokalisering en del av perspektivet, slik styrkingen og utbyggingen av FOH på Reitan (utenfor Bodø, journ.anm.) selvsagt henger sammen med hvordan vi skal få et sterkt forsvar i framtiden, sier Pinnerød. 

Da Bodø tapte kampen om hovedflystasjonen mot Ørlandet var litt av "trøsten" at Generalinspektøren for Luftforsvaret med stab (GIL) skulle flyttes fra Rygge til Bodø, men i det fagmilitære rådet er det foreslått å avblåse hele flyttingen.

Det skuffer stort i flybyen Bodø, men Ida Pinnerød anser ikke kampen om GIL som tapt. I likhet med Grete Ellingsen på Sortland er hun klar for å ta kampen. 

- Det Forsvarssjefen gjør nå er et forsøk på omkamp på Stortingsvedtaket fra 2012 om å flytte GIL til Reitan. Det er ikke greit å åpne for slike omkamper. Vi har presset på for at flyttinga ikke skulle treneres, og at dette Stortingsvedtaket skulle følges opp, og det skal vi fortsette å gjøre.


Følger tett

Etter at det fagmilitære rådet ble lagt fram i dag har Ida Pinnerød avtalt møte med Anniken Huitfeldt, som leder Utenriks- og forsvarskomiteen, og partileder Jonas Gahr Støre om saken. 

- Jeg vil følge denne saken tett opp med vår stortingsgruppe, og det forventer jeg at alle gjør med sine partifeller på Stortinget. I tillegg vil jeg invitere alle gruppelederne i Bodø bystyre til et møte om saken så snart det nye bystyret et konstituert, sier hun. 


 

 


Ordfører Grete Ellingsen (H) forventer at regjeringen vil opprettholde Kystvakta på Sortland som en viktig del av framtidens forsvar. (Foto: Sortland kommune)
Grete Ellingsen (H) er ordfører i Sortland kommune. (Foto: Sortland kommune)
Påtroppende ordfører i Bodø Ida Pinnerød (Ap).  (Foto: flickr.com/arbeiderpartiet)
Påtroppende ordfører i Bodø Ida Pinnerød (Ap). (Foto: flickr.com/arbeiderpartiet)

Tags