EU strammer inn handelsforbudet mot selprodukter

Selprodukter fra inuitter er unntatt fra forbudet i EU. (Illustrasjonsfoto: Peter Prokosch/Grid Arendal)
Overlegent flertall for innstramming.


Overlegent flertall for innstramming. 


Europaparlamentet stemte tirsdag for å ytterligere stramme inn forbudet mot handel med selprodukter i EU da saken ble behandlet denne uken. Forbudet omfatter nå også handel med selprodukter som er biprodukter av selfangst utført som marin ressurskontroll for å beskytte fiskebestander, såkalt marine resource management-unntak, skriver Nord-Norges Europakontor. Det er også gjort mer tydelig hvilke unntaksbestemmelser som gjelder for sel fanget av inuitter, som har selfangst og handel med selskinn som en viktig inntektskilde. 

Innspill fra nordiske og baltiske land hadde ingen effekt på parkamentets holdning til handel med selfangstprodukter, som i stor grad argumenteres med dyrevelferd. 

Forbudet mot handel med selprodukter i EU ble vedtatt i EU i 2009. Norge og Canada klaget vedtaket inn for WTO som handelsdiskriminering, men etter flere runder i WTOs tvisteløsningspanel ble det avgjort at forbudet ikke er mer restriktivt enn nødvendig.Tags