Etter 27 år utgjør ikke lenger Lepse noen trussel mot Arktis

Lepse
Lepse ble bygd som et tørrlastskip i 1934 og ble omgjort til en flytende vedlikeholdsbase i 1961. frem til 1981 var basen brukt til gjenopplading av reaktorene fra atomdrevne isbrytere. Etter 1981 har Lepse blitt brukt som flytende base for lagring av brukt atomdrivstoff og radioaktivt avfall. I 1988 ble Lepse som base avviklet. (Foto: Bellona)

I forrige uke leverte det russiske serviceskipet Serebryanka de siste bunkene med brukt drivstoff fra den flytende basen Lepse til et Atomflot-lager i Murmansk. Dette var siste skritt i å sikre radioaktivt avfall.

– Historien om avviklingen av den flytende basen Lepse ender godt, uten skade på menneskelig helse eller for miljøet. Den høye kompetansen til personellet fra Rosatomflot har gjort det mulig å løse dette kritiske spørsmålet effektivt. Det var nødvendig å utvikle særskilt ny teknologi og utstyr og ta innovative beslutninger for å sikre demonteringen av Lepse-basen, sier Atomflots direktør, General Mustafa Kashka.

I juli 2020 ble hoveddelen av brukt atomdrivstoff fra den flytende vedlikeholdsbasen Lepse lastet av ved Nerpa-verftet. Totalt var det 620 bunter med brukt drivstoff som ble fjernet og lastet av.

Lepse ble tidligere sett på som det farligste atomfartøyet i nord og den norske miljøorganisasjonen Bellona begynte arbeidet med å sikre det brukte atomdrivstoffet om bord fartøyet i 1994.

Oscar Njaa, General Manager for International Affairs at Bellona. (Photo by: Maya Boutroue Vedeld/Bellona)
Oscar Njaa, Internasjonalt ansvarlig i Bellona. (Foto: Maya Boutroue Vedeld/Bellona)

For Bellona er dette en stor seier. Prosjektet har altså vart 27 år – men nå er vi nesten i mål. Nordområdene er blitt et sikrere sted, sier Oscar Njaa, Internasjonalt ansvarlig i Bellona og legger til:

Bellona har jobbet hardt for å sørge for progresjon i Lepse-prosjektet, og for at arbeidet skulle gå sikkert for seg. Det var mye byråkrati og mange formelle hindringer å forsere før Lepse kunne sikres. I 2001 sørget Bellona for at mannskapet om bord på Lepse fikk boenheter på land ved skipets kaiplass, så de kunne unngå høye doser med farlig stråling. Mannskapets innsats for å vedlikeholde Lepse var uvurderlig, og Bellona sørget for at de kunne jobbe under sikrere forhold. Uten vedlikehold var det en fare for at Lepse skulle synke.

Nordområdene er blitt et sikrere sted  
Oscar Njaa, Internasjonalt ansvarlig i Bellona

Prosjektet med å demontere og avvikle den flytende vedlikeholdsbasen Lepse har vært en innsats fra flere land involvert.

I 1996 ble prosjektet tatt inn i EUs TACIS-program, et program for teknisk assistanse til en rekke land i det tidligere Sovjetsamveldet. Det omfattet blant annet bevilgning av midler til inspeksjon av forholdene for brukt atomdrivstoff.

Prosjektet har siden 2008 blitt gjennomført innenfor rammene av en tildelingsavtale mellom den europeiske banken for rekonstruksjon og utvikling (EBRD), Rosatom og JSC NFC Logistikksenter (prosjektets kunde og koordinator).

EBRD har bevilget 54 millioner euro gjennom miljøpartnerskapsfondet innenfor unionens Nordlige dimensjon.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord