Er redd store aktører kan ødelegge lokal fiskedrøm på Svalbard

At regjeringen plutselig har fått øynene opp for Tone Løvbergs idé om et fiskemottak og produksjonskjøkken på Svalbard, skaper både frykt og håp hos gründeren. (Foto: privat)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker positiv til lovendringer, og til Tone Løvbergs ønske og idé om å få etablert et fiskemottak med produksjonskjøkken for mat på Svalbard. Nå frykter Løvberg at lokalsamfunnet blir glemt og at store aktører aner kapital.

- Jeg er veldig positiv, og endelig blir vi hørt. Jeg har sendt mailer til Nærings- og fiskeridepartementet i over et år, og endelig får vi et svar. Men jeg er veldig spent på hvem alle de andre aktørene som er interessert i dette prosjektet egentlig er, sier Løvberg.

Løvbergs drøm er å skape aktivitet i et lokalsamfunn hun setter svært høyt. Et samfunn som i dag er svært sårbart og står ovenfor tidenes utfordringer i næringslivet, og tap av flere hundre arbeidsplasser gjennom krisen i Store Norske.

- Det som skremmer meg er at store aktører skal komme inn i dette uten hensyn til lokalbefolkningen, våre ambisjoner om lokal mat og vårt behov for arbeidsplasser. At det skal handle om å få fangsten fortest mulig til land og ut i verden, og at det hele strander i et frysemottak for fisk, sier Løvberg.
 
Les: - På Svalbard kan vi lage tørrfisk i rekordfartEndelig svar


Aspaker sier til NRK at regjeringen nå må se på lovverket som gjelder på Svalbard. Og at eventuelle lovendringer vil gjelde for alle de 42 landene som har undertegnet Svalbardtraktaten.

- Vi må se på om lovverket som gjelder på Svalbard i dag er tilpasset en slik virksomhet. Men vi er klar over at Svalbard-samfunnet står overfor store utfordringer. Derfor må vi se på alle muligheter for å skape nye, og annen type aktivitet. Her kan fiskemottak bli aktuelt, sier Aspaker til NRK Troms.

Om staten kan bidra med penger til fiskemottak er usikkert, likevel viser Aspaker til regjeringens ønske om et videre blomstrende Svalbard-samfunn.

- Jeg er veldig positiv. Fra å ha sendt mail etter mail uten å få svar, så tar departementet plutselig stilling til planene etter at media satt søkelys på ideen. Og nå skal jeg be om et møte med lokalstyret, og be om en åpenhet om hva de tenker. For har jeg ikke lokalstyret i ryggen, så kommer jeg ingen vei, sier Løvberg.
 


Redd de store overtar


Det som Løvberg frykter aller mest er at de store aktørene skal se mulighetene på Svalbard, at et fiskemottak kun blir en mellomstasjon for eksport videre ut i verden og at det lokale perspektivet blir glemt i store inntektsmuligheter.

- Store aktører er ikke interessert i et mottak i den forstand vi er, det ser jeg langs hele kysten. For dem handler det om å få fiskefangsten fortest mulig fra båtene og ut i verden, og vil de da tenke på våre arbeidsplasser og våre ambisjoner om lokal mat, spør Løvberg.

Hun viser til tiden det tar å få fisken fra Bjørnøya og inn til mottak i for eksempel Honningsvåg.

- Det tar tre døgn å få fisken fra båtene og inn til land i dag. Og får vi fiskemottak på Svalbard vil det ta tolv timer. Nå har jeg sendt mail til de som har vist interesse og spurt hva de tenker om vår plass i denne ideen, sier Løvberg.

Hun vet at ideen er avhengig av investeringsvillige aktører, men kommer til å kjempe for det lokale perspektivet.

- Det er jo de som kommer først med store penger som vinner. Og jeg er positiv til investorer, så lenge det lokale perspektivet blir ivaretatt. For det lille samfunnet vårt har et sårt behov for arbeidsplasser og utvikling, sier Løvberg.
 


Møter med Innovasjon Norge


Løvberg forteller at læringskurven i arbeidet mot et fiskemottak og et kjøkken for produksjon av lokal mat har vært bratt. Og at hun gjennom møter med Innovasjon Norge og manglende svar fra departementet, lenge har kjent på motvilje fra flere hold.

- Innovasjon Norge skal ta grep på Svalbard nå, men jeg har vært på mange møter de dem allerede i forhold til prosjektet. Og de har ikke vært positiv. Men nå er det tid for å søke om midler til forprosjekt gjennom omstillingen i næringslivet, og etter det jeg vet er det ingen på Svalbard som har søkt enda, sier Løvberg.

At regjeringen plutselig tar tak, er positiv til lovendringer på Svalbard og ser muligheter i en drøm Løvberg lenge har båret på, er nesten uvirkelig.

- Jeg er både glad og redd. Læringskurven min er bratt. Men med nedgangen i Store Norske må regjeringen ta tak. Og vi kan vi ikke vente mer. Og får vi til dette og lover endres, så er det et slags hell i uhellet her på øya, sier gründeren.

Les: Innovasjon Norge ønsker å være risikoavlaster på SvalbardFiskeriminister Elisabeth Aspaker støtter forslaget om å etablere fiskemottak på Svalbard, og synes dette er en god ide. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet) – Det er rike fiskerier rundt Svalbard. Denne aktiviteten blir trolig økende i framtida. Iskanten trekker seg lengre nordover. Nye arter er også kommet, som eksempelvis snøkrabben. Den er ingen dum ide å tenke at også Svalbardsamfunnet kunne få aktivitet og nytte av disse ressursene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til NRK Troms.

Tags