Lytring: Er hvalfangsten en døende næring?

The Beached Whalers
The Beached Whalers: To islandske hvalfangstskuter som ble senket av en antihvalfangstorganisasjon i 1986 hviler nå ved bredden av Hvalfjordur på Island. I Norge fangstes det kun på vågehval, den minste bardehvalen. Hvalfangsten er kvoteregulert etter prinsipper om bærekraftig høsting. Norge, Island og Japan er de eneste landene som fortsatt driver med hvalfangst. (Foto Trine Jonassen)

Hvalfangere mener at næringa lider en stille død. – Norsk hvalfangst blir forvaltet ut fra gammeldags kunnskap, sier forsker og veterinær Unn Haukenes Holgersen, som deltar på debatt om hvalfangstens fremtid onsdag 8. mai.

Sunt, kortreist kjøtt og en viktig næring, het det før. Nå er det nesten ingen som snakker om hval lenger. Er vi i ferd med å miste en del av vår historiske kystkultur, eller er det på høy tid at Norge følger motstanderne av hvalfangst i store deler av verden?

Det spør debattserien Lytring, som tar for seg hvalfangst i Svolvær onsdag 8. mai og spør; Er hvalfangsten død?

Hvalfangerne har lenge gitt uttrykk for frustrasjon og opplever at næringa blir sendt i retning mot en stille død. Hvalen blir fremdeles fanget, men kjøttet blir ikke promotert. Og ingen snakker lenger om kvalfangst i Norge.

Bredere tilnærming

Under debatten i Svolvær skal framtiden til norsk hvalfangst diskuteres. Du kan følge debatten direkte på lytring.no.

I panelet sitter blanet annet Unn Haukenes Holgersen, forsker ved Nordlandsforskning og utdanna veterinær. Holgersen har lenge interessert seg for hval og hvalfangst. Hun etterlyser tydeligere styringssignal fra styresmaktene og et styrket kunnskapsgrunnlag når det kommer til dyrevelferd i hvalfangst.

  Spørsmålet er ikke hvem som har rett, men hva som er rett.
  Unn Haukenes Holgersen, Nordlandsforskning

  – Jeg savner en bedre helhetlig tilnærming til fangstdebatten. I dag ser påstander og faglege utsagn ut til å bli brukt om hverandre, seier hun i en pressemelding fra Nord universitet, som er medarrangør av Lytring.

  Få krav

  Forskeren mener vi trenger mer kunnskap både om dyrevelferd, ernæring og hvalens rolle i økosystemet.

  – Det finnes ingen krav til oppfølging av dyrevelferd under fangst og ingen krav om inspeksjon. Hvalkjøtt blir promotert som godt og sunt kjøtt, samtidig finnes det få eller ingen anbefalinger når det kommer til kostråd og hvalkjøtt, seer Holgersen.

  – Man hører stadig «Hvilken side er du på», men spørsmålet er ikke hvem som har rett, men hva som er rett.

  Satse eller slutte?

  Under onsdagens debatt vil Holgersen få selskap av en hvalfanger, en politiker og en forsker. Under kommentator og redaktør i High North News, Arne O. Holm sin ledelse, skal debattantene prøve å finne svar på om det er på tide å si farvel til norsk hvalfangst eller satse videre på ei av Norges mest tradisjonsrike næringer.

  Debatten blir også dekket av High North News.

  Panelet består av:

  • Vidar Thom Benjaminsen (H), ordfører i Vågan kommune
  • Unn Haukenes Holgersen, Nordlandsforskning
  • Truls Soløy, Norges småkvalfangerlag
  • Tore Haug, Havforskningsinstituttet

  Les også:

  Nøkkelord