En sterk og viktig markering av det norsk-russiske samarbeidet

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide utveksler et kjapt håndtrykk i St. Petersburg i april i år. Nå møtes de igjen i Kirkenes. (Foto: Arne O. Holm)
Moskva/Bodø: Når den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov kommer til Kirkenes i neste uke, er det som representant for et land som spilles stadig bedre av sin rake motsetning i Det hvite hus i USA, Donald Trump. Det er den forunderlige virkeligheten når Norge møter Russland for å feire frigjøringen av Øst-Finnmark for 75 år siden.

Bare i løpet av de siste dagene har Donald Trump sørget for å styrke Russlands innflytelse i Midtøsten. Ved plutselig å trekke de amerikanske styrkene ut av Syria, peker mange på Russland som de egentlige vinnerne.

En imponerende delegasjon

Jeg har etter hvert møtt Sergej Lavrov flere ganger. Han fremstår alltid som en svært selvsikker utenriksminister, og han kommer neppe til å skuffe under sitt besøk i Kirkenes. Bakteppet er en felles norsk-russisk krigshistorie, som 75 år senere fortsatt er en sentral del av vårt eget forhold til den russiske naboen.

En ganske imponerende norsk delegasjon under jubileet, vil sørge for at også resten av nasjonen for et høyst nødvendig innsyn i dette naboskapet. Mer enn 100 påmeldte pressefolk, mange fra utlandet, vil også bidra til å spre kunnskap om forholdet mellom Norge og Russland i nord.

Det er langt fra Oslo til russegrensa. Fra grensebyen Kirkenes er det bare noen minutter i bil. Det spesielle grenseboerbeviset gjør i tillegg at grensepasseringen kan få en ordinær sikkerhetskontroll på en norsk flyplass til å framstå som brutal i sammenligning.

For russere er grensehandel i Kirkenes like vanlig som en Harry-handel mellom Østfold og Sverige. I Kirkenes kalles dette for Ivan-handel, og gjør at motorglade finnmarkinger kan handle diesel til under fem kroner literen rett på andre siden av grensa, blant mye annet.

Betydningen av dette samarbeidet, understrekes av den norske delegasjonen som vil møte Sergej Lavrov og hans reisefølge i Kirkenes neste fredag.

I spissen for den norske delegasjonen Hans Majestet Kongen. På politisk nivå deltar statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær i Forsvarsdepartementet, Tone Skogen.

Forsvarssjefene møtes

Nivået er også høyt på militær side.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen møter øverstkommanderende for den russiske nordflåten, Aleksandr Alekseevitsj Moisejev.

Så er det samtidig viktig å framheve den lokale tilstedeværelsen under frigjøringsjubileet.

Det er samarbeidet mellom de politiske og administrative nivået i Kirkenes og nabobyene i Russland, med Murmansk som hovedsete, som holder den daglige dialogen og det praktiske arbeidet i gang. Det er også disse som står i første rekke når det gjelder å minne oss på hvor viktig dialogen med Russland er. Også når samarbeidet lider under sanksjoner og økt militarisering i Arktis.

For et par dager siden vandret jeg rundt i Moskva. Det er i seg selv en imponerende opplevelse. Et sterkt, og kanskje også et litt skremmende inntrykk, er den vanlige russerens dyrking av gamle «helter». Det går en evig strøm av alvorstyngede russere gjennom det lett makabre Leninmausoleet. Her inne ligger det balsamerte liket til Vladimir Lenin. Vaktholdet er strengt foran en mann som døde i januar 1924, men som den dag i dag er tilgjengelig for publikum mellom klokka 10.00 og 13.00.

Selfie med Josef Stalin

Utenfor gravkammeret, på æreskirkegården på Den røde plass, foran Kreml, er det kø av mennesker som vil fotograferes foran statuene til blant annet Josef Stalin og Leonid Bresjnev.

Mange ville ta bilde av seg selv foran graven til Josef Stalin på Den røde plass i Moskva tidligere denne uka. (Foto: Arne O. Holm)

Og nettopp Josef Stalin var Sovjetunionens leder da russiske soldater høsten 1944 jagde tyske styrker ut av Øst-Finnmark. Mer enn 20 000 russiske soldater døde under konfrontasjonene på Kolahalvøya. Etter frigjøringen av Finnmark, trakk de russiske styrkene seg tilbake i september 1945.

På vei fra den Røde Plass og tilbake utenfor hotellet mitt, Hotel Metropol, aktualiseres en annen side av det norsk-russiske frigjøringsjubileet. Det var her, tirsdag 5. desember 2017, at nordmannen Frode Berg ble arrestert, og senere dømt for spionasje.

Og kanskje kommer Berg

I forkant av frigjøringsjubileet er det bekreftet at Frode Berg, som ble dømt til 14 års fengsel for spionasje, har søkt om benådning. Det spekuleres også i at Berg kan være en del av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen. Det gjenstår å se om dette er riktig.

Riktig og viktig, og høyst reelt, er det at Norge og Russland møtes på toppnivå fredag 25. oktober i Kirkenes. Slik forsterker begge land betydningen både av det daglige folk-til-folk-samarbeidet og dialogen på høyt politisk nivå.

Den norske-russiske nabokonferansen, i ei tid hvor våpen erstatter dialog, er det eneste riktige svaret på vår tids utfordringer.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: