Drömmer om ett samiskt universitet

"Det behövs ett eget samiskt universitet på svenska sidan av Sápmi."

Det behövs ett eget samiskt universitet på svenska sidan av Sápmi - det är en tanke som forskaren May-Britt Öhman vid Uppsala universitet bär på, rapporterar den svenske Sameradion.

Det finns idag ett 50-tal universitet och högskolor i Sverige vars utgångspunkt styrs av ett kolonialt tänkande som utgår ifrån exploateringen av naturresurserna i Sápmi, menar May-Britt Öhman.

Det finns visserligen ett centrum för samiska studier i Umeå och enskilda forskare med samisk bakgrund och respekt för samer och urfolk som utgångspunkt - men det finns inga institutioner ledda av samer i Sverige, säger Öhman, som menar att Sverige är långt efter både Norge och Finland, enligt Sveriges Radio.