Drar rett fra Svalbard til arktisk toppmøte i USA

Utenriksminister Børge Brende besøkte Svalbard også tidlig i juli i år. Her er det FNs generalsekretær, sørkoreanske Ban Ki-moon (t.h), som får se effekten av klimaendringene på nært hold. Bakerst: Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt. (Foto: Ane Lunde, UD)
Utenriksminister Børge Brende og hans nederlandske kollega, utenriksminister Bert Koenders, besøker Svalbard fredag og lørdag. Søndag deltar de på president Barack Obamas arktiske toppmøte, klimakonferansen «GLACIER», i Alaska.


Utenriksminister Børge Brende og hans nederlandske kollega, utenriksminister Bert Koenders, besøker Svalbard fredag og lørdag. Søndag deltar de på president Barack Obamas arktiske toppmøte, klimakonferansen «GLACIER», i Alaska.

De to ministrene vil ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet besøke både Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Besøket er ledd i forberedelsene til FNs klimakonferanse COP 21, som finner sted i Paris i desember i år.

- Ingen andre steder i verden ser vi effekten av de globale klimaendringene så tydelig som i Arktis. Det er nødvendig med et bredt politisk engasjement for å få på plass en robust og bærekraftig klimaavtale i Paris i desember. Både jeg og min nederlandske kollega vil ta med oss inntrykkene og kunnskapen fra Svalbard inn i prosessen frem mot møtet i Paris, sier utenriksminister Børge Brende.

Målsettingen for møtet i Paris er å bli enige om en global klimaavtale, og Svalbard gir - med sin beliggenhet langt mot nord - unike muligheter for klima- og polarforskning.

Brende og Koenders skal møte både norske og nederlandske forskere, og med selvsyn få se hvilke endringer den globale oppvarmingen har ført til, i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. I løpet av Svalbard-besøket skal de to ministrene også drøfte generelle nordområdespørsmål, og andre utenrikspolitiske saker.

Besøket varer til og med lørdag, og da reiser begge videre til det arktiske toppmøtet som USAs president Barack Obama og det amerikanske utenriksdepartementet arrangerer i Alaska.

En rekke internasjonale toppolitikere er ventet til GLACIER-konferansen om globalt lederskap i Arktis, som arrangeres i Anchorage.

Obama skal åpne konferansen, og det er første gang han besøker Alaska som president.
Nederlands utenriksminister Bert Koenders. (Foto: Wikimedia Commons/ Rijksoverheid.nl)
Nederlands utenriksminister Bert Koenders. (Foto: Wikimedia Commons/ Rijksoverheid.nl)

Tags