– Dette er det eneste jeg vil, sier Norges nye sysselmester på Svalbard

Lars Fause på Svalbard, mai 2021. (Foto: Privat)
Lars Fause var på Svalbard i april for å ha overlappingsmøter med nåværende sysselmann, Kjerstin Askholt. – Jeg skulle ønske jeg fikk jobbe mer sammen med henne. Hun er et fantastisk menneske, sier Fause om møtet. Under oppholdet ble det tid til en skutertur til fangststasjonen Villa Fredheim i Tempelfjorden. (Foto: Sysselmesteren på Svalbard)

Da jurist Lars Fause var assisterende sysselmann på Svalbard for ti år siden, var det for å oppleve den ikoniske ishavsøya. Siden da har han lengtet tilbake. 1. juli blir drømmen til virkelighet når han ikler seg tittelen sysselmester og blir Norges mann på Svalbard.

I mars sendte Regjeringen ut følgende pressemelding:

«Regjeringen har i statsråd utpekt førstestatsadvokat Lars Fause som ny sysselmann på Svalbard. Fra 1. juli blir stillingstittelen endret til sysselmester, mens navnet på virksomheten endres til Sysselmesteren på Svalbard».

Bak den formelle meldingen, befinner Lars Fause (56) seg. Og når den erfarne juristen overtar embetet 1. juli og ikler seg tittelen sysselmester - som den aller første etter navneendringen - er det svaret på et kall.

Lokker mot nord

Lars Fause
Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. (Foto: Trygve Olsen). 
Lars Fause var assisterende sysselmann på Svalbard fra 2008 til 2010. Han kommer fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. (Foto: Trygve Olsen)

Ishavsøya i Barentshavet har lokket på den påtroppende sysselmesteren helt siden han var der som assisterende sysselmann mellom 2008 og 2010, da han gikk inn i historien som den første som bortviste en person fra Svarbard i to år.

– Alle som kjenner meg vet at dette er den eneste jobben jeg har snakket om de siste ti årene. Dette er alt jeg vil, og den eneste jobben jeg ønsker bortsett fra den jeg har nå, sier Fause.

Han legger til at han har trivdes godt i jobben som førstestatsadvokat og embetsleder ved Troms og Finnmark de siste seks årene.

Livslang fascinasjon

Lars Fause er født på Storsteinnes i Balsfjord, Troms, og blir av regjeringen vurdert som  "meget godt kvalifisert for rollen" som ny sysselmester, som er statens øverste representant på Svalbard.

– Hva er det med Svalbard som trekker deg tilbake?

– Det har vært en fascinasjon fra barnsben av. Jeg har så lenge jeg kan huske vært interessert i Svalbardtraktaten, politikken og bare fenomenet Svalbard, forklarer Fause.

I tillegg var det mange «balsfjordinger» som reiste til øya for å jobbe, enten innen gruvedrift eller annet.

– Svalbard er Norges juvel og betyr mye for landet.

Reiser alene

Han er på plass innen sankthans, og det er full rulle fra dag en. Med seg fra Tromsø, har han et lite flyttelass og ingenting annet. Familien blir igjen i Tromsø, hvor de har jobb og skole.

Lars Fause, da han var assisterende sysselmann på Svalbard i 2010. (Foto: Sysselmesteren på Svalbard)
Lars Fause, da han var assisterende sysselmann på Svalbard i 2010. (Foto: Sysselmesteren på Svalbard)
Lars Fause, da han var assisterende sysselmann på Svalbard i 2010. (Foto: Sysselmesteren på Svalbard)

– Hvordan var det å ta den avgjørelsen?

– De to eldste går på universitet. Min yngste datter og min bonusdatter går på videregående, mens kona har full jobb som jurist. Så jeg drar alene, ja. Det blir nok ikke mulig å komme hjem hver helg, men kanskje en helg i måneden. Men dette har vi snakket om i ti år, og er noe mine nærmeste kjenner godt til. Ingen var overrasket da jeg søkte på jobben, sier Fause åpent.

Et kall

Da han reiste til Svalbard for å jobbe i 2008, var det mest for å oppleve øya med alt den hadde å by på av natur og historie. Nå er det noe annet som drar balsfjordingen over havet. Et ønske om å bidra, gi tilbake og fylle oppdraget.

Et kall, om du vil.

– Jeg er ekstremt fokusert på oppdraget. Å gjøre en god jobb. Det er en kompleks arbeidsplass med ulike oppdrag, som redning, beredskap og naturforvaltning. Ytterpunkter med håndplukkede folk som innehar mye kunnskap og spisskompetanse, sier Fause.

Les også:

Kunsten å lede

– Hva blir ditt personlige bidrag i dette oppdraget?

For første gang i samtalen, oppstår det et øyeblikks stillhet. Lars Fause har tenkt mye på dette med ledelse.

– Koordinert og stødig ledelse og bidra til utvikling. Det er viktig at jeg forstår sysselmesterbestillingen og oppdraget, slik at jeg kan sørge for at folk kan utføre jobben på best mulig måte, sier han til slutt.

Ansvaret og tilliten som er gitt ham av regjeringen, veier tungt.

– Jeg skal være «Oslos» representant på Svalbard, med en fot i departementet og en fot på Svalbard. Men med like godt fotfeste i begge deler. Å utøve norsk svalbardpolitikk og føre dialog mellom sysselmesteren og regjeringen er viktig.

Godt skolert

Fause har forberedt seg godt og har slukt alt han har kommet over av litteratur og artikler om forholdet mellom Svalbard og Russland, og potensielle geopolitiske konflikter.

– Men min jobb er å utøve regjeringens politikk. Det er de som bestemmer. Men jeg er godt orientert og skolert.

– Hva tror du blir viktig for jobben i tiden som kommer?

– Jeg er veldig for åpenhet. Det vi gjør på Svalbard, skal tåle offentlighetens søkelys, rett og slett. Jeg vil være en leder som lytter mer enn jeg prater, og ha en åpen og god dialog med alle, sier juristen.

Han er forberedt på å jobbe hardt og vektlegger at han trer inn i embetet med ydmykhet og forventning.

Svalbard er Norges juvel og betyr mye for landet.

Overlapping

For to uker siden var han på Svalbard i en uke for å ha overlappingsmøter med nåværende sysselmann – eller syssla – Kjerstin Askholt. I løpet av uka ble det klart for Fause at han får noen store sko å fylle.

– Hun er et fantastisk menneske som jeg har mye respekt for. Jeg skulle virkelig ønske at jeg fikk jobbe mer sammen med henne enn bare en uke. Men jeg gleder meg til å flytte nå.

– Hvordan tror du det blir å starte i denne jobben i en pandemi?

– Det er lagt en god vaksineplan for Longyearbyen, så det er bare å krysse fingrene og håpe at vi har flaks og unngår smitte. Det har gått bra så langt.

Fra mann til mester

– Til slutt, Lars Fause; Kjerstin Askholt tar med seg tittelen sysselmann når hun slutter. Fra 1. juli endres dette til sysselmann. Hva synes du om at du blir «mester» i stedet for «mann»?

Han ler litt, men svaret kommer raskt;

– Det var en politisk beslutning, og vi endrer både logo, skilt og etter hvert epostadresser. Min jobb er kun å utføre oppdraget og orientere regjeringen når dagen er omme, avslutter Lars Fause.

Stillingen som sysselmester er et åremål på tre år, med mulighet for inntil tre års forlengelse. Fause etterfølger Kjerstin Askholt, som i juni i år fratrer som sysselmann etter nær seks år i stillingen. Askholt er utnevnt til ny politimester i Agder.

Nøkkelord