Helse Nord: Det rustes til helsestrid

Marit Lind

Marit Lind er administrerende direktør i Helse Nord. Fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik maner til åpenhet fra Helse Nord. (Foto: Helse Nord)

Debatt: – Vi nærmer oss beslutningene om hvordan sykehusene i Nord-Norge skal være organisert i fremtiden. Og desto nærmere vi kommer, desto mer rustes det til strid, skriver fylkesrådslederen i Nordland, Svein M. Øien Eggesvik (Sp).

Dette er et debattinnlegg skrevet av eksterne bidragsytere. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Ledere i aviser kommer med beskyldninger i hytt og vær, mot alle som er så freidige at de har en mening, enten det er fagfolk eller politikere. Alle blir beskyldt for å verne om sin egen syke mor. Til og med rikspolitikere som kommer på besøk blir beskyldt for å gå på limpinnen.

Det framstår som om ingen unner hverandre trygghet og gode helsetilbud. Fagfolk går ut mot fagfolk, fakta underslås, andre fakta blir overdrevet. Mange er redde for jobben sin og enda flere er redde for helsa si.

I Tromsø legges all skylda på Bodø. I Bodø legges all skylda på Tromsø. Er det virkelig slik vi vil ha det i Nord-Norge? Raseriet etter at fire spillere, en trener og en speider flyttet lojaliteten fra TIL til Bodø/Glimt er bare småtteri i forhold til det vi nå ser.

Sørpå har de startet å kalle hele Nord-Norge for Balkan. En tvilsom «ære» som tidligere ble brukt bare om Helgeland. Et område som risikerer å bli hardt rammet av omstillingene.

Hvordan kom vi egentlig hit? 

Det er på tide med en ny retning i debatten

Fakta er at Helse Nord må spare penger. Utover dette er det svært få entydige fakta som har blitt lagt på bordet uten at noen har protestert på sannhetsgehalten og vist til feilinformasjon eller inhabilitet.

Jeg forstår at hvert og ett av sykehusene i nord er redde for arbeidsplasser og tryggheten til lokalbefolkningen. Utover dette er det på tide med en ny retning i debatten. Den retningen får vi på plass ved to tydelige endringer.

De to storebrødrene i nord har best råd til å være rause i denne diskusjonen. De har råd til å tenke seg om og se hvordan det kan komme til å ramme hardest i alle utkantene i nord. Frontene i Tromsø og Bodø, inklusiv avisredaktørene, må komme ned fra barrikadene og være mer konstruktive.  

Men mest av alt – på utsiden av striden har Helse Nord stått nesten tause og latt kampene fortsette. Uten å komme med fakta som kan opplyse og gi mer balanse. Uten å gjøre noe annet enn å be politikere om å besinne seg og ti stille. Hittil har resultatet av det vært mer strid og langt flere utestemmer.

Vi har i mange runder etterlyst kommunikasjon fra Helse Nord. Fra dem som startet denne prosessen, og som har ansvar for å ta den i havn.

Fylkesrådslederen i Nordland mener Helse Nord må på banen med mer informasjon og faktagrunnlag.

Les også (teksten fortsetter):

Helse Nord må komme på banen med hvilke fakta de forholder seg til på de forskjellige områdene, slik at vi kan diskutere ut fra faktiske forhold. Ikke ut fra hypoteser og forestillinger om at alle andre tar feil og du selv er den eneste som har rett.

Skal vi i fremtiden ha likeverdige og gode spesialisthelsetjenester i Nord-Norge, så må Helse Nord spille med åpne kort.

De må forklare, peke, vise til fakta og si hvorfor forslagene deres bør gjennomføres. Uten åpenhet blir tilliten minimal, og mistenksomheten og skepsisen vokser og vokser, helt til ingen tør å stole på hverandre. Omstillingen i Helse Nord må foregå på skikkelig og ryddig vis, der ingen kort holdes skjult.

Den 19. juni skal det tas mange beslutninger som angår svært mange nordlendinger. Uten at all grunnlagsinformasjon kommer på bordet og kommer ut i offentligheten, så kan ikke de beslutningene tas. Så la oss først få presentert det justerte grunnlaget for hver enkelt sak, deretter må hele samfunnet få tid til å tenke på dette og diskutere det på skikkelig vis. Først etter dette kan beslutningene tas.

Helse Nord er ikke løsrevet fra resten av samfunnet, og det er ikke mange dagene igjen til avgjørelsene skal tas. Da blir både vinnere og tapere annonsert. Min klare oppfordring til Helse Nord er:

Vær åpne og vis kortene dere har på hånda!

Les også:

Nøkkelord