Dårlige ferger ødelegger for oppdrettsnæringen

Marit Bærøe i Nordnorsk Havbrukslag, mener det er krise dersom omorganisering av statlige overføringer til fylkeskommunene rammer fiskerinæringen. (Illustrasjonsfoto: Flickr)På Sør-Arnøy, Lovund og Skrova er fiskerinæringen totalt avhengig av at ferga fungerer som den skal. Nå frykter næringen at fisken blir stående på kai, og at eksporten blir hemmet av dårligere fergetilbud.


-Et enda dårligere fergetilbud til øyene, er krise for oss. Vi er helt avhengig av det tilbudet som er i dag. Og for oss er det en stor bekymring av antall hoder i et samfunn er styrende for samferdselen i nord, sier Marit Bærøe, regionsjef i Havbruk nord.

Hun forteller at slakteriene som ligger ute på øyene Lovund, Skrova og Arnøy er avhengig av en stabil ferge for å få fisken ut i markedet i tide.
 
Les også: Sutrer ikke - både folk og fisk fraktes med fergene

Hemmes av dårlige ferger


-Vi ser også at de fergene som settes inn når hovedferga er på service, ikke er av beste kvalitet. Så det blir fort uforutsigbart for slakteriene, sier Bærøe, og legger til at hele næringen handler om å få fisken raskest ut på markedet.

-Det blir for galt når eksporten av norsk fisk skal bli hemmet av et dårlig fergetilbud. Markedet trenger fisken, og vi har ikke råd til å produsere fisk som blir stående på kai, sier Bærøe, som mener det er krise dersom omorganisering av statlige overføringer til fylkeskommunene rammer fiskerinæringen.

-Man burde sett på hvor stor verdiskapning som faktisk er her nord, og lagt opp et tilbud tilpasset den. Vi er størst på eksport etter oljen, og da må det tilrettelegges slik at det blir best mulig kvalitet på varene. Så vær så snill å la oss bevare fergene, sier Bærøe til High North News.
 

Reserveferga røyk


En episode som kan beskrive sårbarheten på Sør-Arnøy, er da ferga som frakter trailere fram og tilbake til øya for å hente fisk, ble ødelagt. Så ble det motorhavari på reserveferga.

 -14 trailere sto i kø for å komme ut til oss. Vi ble fri for esker til oppbevaring av fisk, og måtte slakte på lørdag i stedet for vanlig arbeidsdag fredag. Folk på overtid koster penger, og fisken kommer et par dager gamlere ut på markedet sier Johan Edvard Andreassen, daglig leder ved Fiskekroken på Sør-Arnøy.

Han forteller at fergeproblemer forårsaker enorme merkostnader. Og at bedriften i perioder har sprengt kapasitet.

-En ting er uvær og ting vi ikke rår over, en annen ting er at ferga er for dårlig, sier Andreassen, som gjentatte ganger har varslet om vekst på Sør-Arnøy uten at dette har blitt tatt på alvor.
Hver gang Johan-Edvard Andreassen har varslet fylkeskommunen om vekst i bedriften Fiskekroken på Sør-Arnøy, har tallene stemt. (Foto: Flickr)
Varslet vekst flere ganger

Hver gang Andreassen har varslet fylkeskommunen om vekst, har tallene stemt.

-Så det er ikke utopi at vi blir større. Jeg tror ikke alle politikerne tar inn over seg hva vi egentlig bidrar med til stor-samfunnet, sier Andreassen.

Han tror heller ikke mange skjønner hvor stor fiskerinæringa er i ferd med å bli.

-Det er ikke mange år før vi går forbi oljenæringa, mener Andreassen.
 

Minstekrav


I følge Andreassen er kystnæringen bygget opp av småsamfunn, som produserer fisk og som fisken utskipes fra.

-Da må det være et minstekrav at infrastrukturen ikke hemmer oss. Og det gjelder ikke bare veinettet, men også fergesambandet, sier Andreassen.

Han skulle gjerne hatt en bru å frakte fisken på.

-Vi har ikke bru, og er totalt avhengig av ferga, avslutter Andreassen.
 

Satser ikke uten fergekapasitet


Daglig leder i Salten-Aqua, Geir Wenberg mener det er på høy tid at det legges til rette for vekst i oppdrettsnæringen.

-Bare på et par dager, så taper eksportnæringen enormt med penger på å bli stående å vente, forteller Wenberg, og legger til at de som ventet på å komme seg til Sør-Arnøy sist fredag for lengst skulle vært i Frankrike og levert fisk i markedet.

-For vår del, som er en næring i vekst, så tør vi ikke å satse om vi ikke har gehør for å øke fergekapasiteten. Og går det ikke hurtigbåt, så mister vi viktig kompetanse ut til øyene, forteller han, og legger til at å pendle fra Bodø til Sør-Arnøy tar om lag 20 minutter med hurtigbåt.

-Dårlig fergeforbindelse har ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, avslutter Wenberg. 

 

 

 

 

 

 

Regionsjef Marit Bærøe i Nordnorsk Havbrukslag. (Foto: Privat)
Regionsjef Marit Bærøe i Nordnorsk Havbrukslag forteller at slakteriene på øyene Lovund, Skrova og Arnøy er avhengig av en stabil ferge for å få fisken ut i markedet. (Foto: Privat)
Daglig leder i Salten-Aqua, Geir Wenberg mener det er på høy tid at det legges til rette for vekst i oppdrettsnæringen. (Foto: Lars Antonsen/Salten Aqua)
Johan-Edvard Andreassen, daglig leder hos Fiskekroken på Sør-Arnøy forteller at fergeproblemer forårsaker enorme merkostnader. Og at bedriften i perioder har sprengt kapasitet. (Foto: Privat)
Johan-Edvard Andreassen, daglig leder hos Fiskekroken på Sør-Arnøy forteller at fergeproblemer forårsaker enorme merkostnader. Og at bedriften i perioder har sprengt kapasitet. (Foto: Privat)

Tags