Corona rammer Forsvaret i Bodø

Vernepliktige soldater i førstegangstjenesten i Bodø går en patrulje i skogen. (Foto: Benjamin Bekken / Forsvaret). 
Bodø kommune og Forsvaret jobber for å begrense smitteutbruddet som har oppstått i Bodin leir. Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø sier de begrenser aktivitet der det er mulig, men at den operative virksomheten ikke er påvirket.   

I løpet av de siste dagene har et smitteutbrudd rammet Bodin leir i Bodø. 

Bodø kommune opplyser i en pressemelding tirsdag at det er registrert ni smittetilfeller de siste fire dagene, og at alle er knyttet til Forsvaret i Bodø. 

Kommunen har i samråd med Forsvaret bestemt at det skal settes i gang omfattende testing av militært personell i Bodø. I første omgang er det om lag 350 personer som testes i dag og i morgen.

– Det er først og fremst vernepliktige, men også befal og sivilt ansatte som skal testes, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Claudi sier mye tyder på at smitten har kommet som import til Bodø. De er videre redd for at det kan komme nye smittetilfeller blant militært personell, og at flere derfor kan bli testet. 

Påvirker ikke operativ virksomhet

Orlogskaptein Jørn Hammarbeck ved FOH. (Foto: FOH).   

 Situasjonen er fortsatt uavklart, men i Forsvaret har vi systemer som gjør at vi raskt kan iverksette gode og trygge rutiner. Coronapandemien er omfattende og treffer både globalt og lokalt. Dette gjelder hele samfunnet og Forsvaret er en del av samfunnet, sier pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, orlogskaptein Jørn Hammarbeck, til High North News. 

Bodin leir er en del av Bodø garnison, som består av flere militære avdelinger, blant annet flystasjonen og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan, like utenfor Bodø. 

FOH har den overordnede kontrollen over militære aktiviteter og operasjoner i Norge og i utlandet, de planlegger og gjennomfører store militærøvelser.

Hammarbeck sier FOH også har iverksatt tiltak for å hindre at smitten sprer seg og få oversikt over situasjonen. Det handler blant annet om å adskille folk og gjøre klart for testing.

 Vi begrenser eller utsetter aktivitet der vi har mulighet til det, men det som har med operativ virksomhet i Forsvaret går som normalt. Der har vi også hatt gode og strenge rutiner helt fra da pandemien brøt ut, legger han til. 

Ifølge Hammarbeck inkluderer massetestingen, som skjer i samarbeid med Bodø kommune, også personell fra FOH, men kan foreløpig ikke opplyse hvorvidt noen derfra er smittet. 

Han understreker videre at beredskapen er klar dersom et smitteutbrudd oppstår. 

 Det er alltid noen som har en rolle, ansvar og myndighet til å utøve operativ virksomhet. Forsvaret bygget opp slik at det alltid vil være noen som kan steppe inn for andre. Det gjelder også ved Bodø garnison og FOH, sier Hammarbeck. 

Les også:

Nøkkelord