Carl Bildt: Forholdet til Russland vil bli verre

The Russian Ministry of Communications and Mass Media of the Russian Federation plans to make 100 Mbit/s ultra-fast broadband (UFB) available to 80 percent of Russian residents by 2018, with the ultimate goal of providing affordable and accessible broadband to 95 percent of the households by 2020, accordring to the report. This photo is taken in Murmamsk. (Photo: Linda Storholm)
Kirkenes: - Slik forholdet til Russland er i dag, er det stor sannsynlighet at det vil bli verre, før det blir bedre.

Kirkenes: - Slik forholdet til Russland er i dag, er det stor sannsynlighet at det vil bli verre, før det blir bedre.

Slik konkluderer Carl Bildt, tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, når han skal analysere forholdet mellom Russland og Europa.

Men den tidligere utenriksministeren er ikke bare bekymret for forholdet til Russland. Han ser også betydelige utfordringer for den internasjonale økonomien på mer generelt grunnlag.


Grunnleggende problemer

- I tillegg kommer mer grunnleggende problemer med den russiske økonomien, problemer som oppsto før oljeprisen falt og før sanksjonene ble satt i verk. I løpet av de siste 15 årene har det ikke skjedd noen diversifisering av russisk økonomi. Olje og gass utgjør 70 prosent av eksportinntektene og halvparten av det føderale budsjettet. De resterende 30 prosent er 20 prosent annen industri og 10 prosent våpeneksport. I tillegg sliter Russland med en svært negativt demografisk utvikling. Jeg konstaterer derfor at russiske økonomer er mer pessimistisk i sine analyser russisk økonomi enn vestlige analytikere.

 

Handelskammeret bekymret

Carl Bildt fikk umiddelbart støtte i sin frykt for at det næringsmessige forholdet mellom Russland og Europa vil forverres.

Støtten kom fra styreleder Liv Monica Stubholt i norsk-russisk Handelskammer, som peker på at virkningene av sanksjonene er langt større enn det forskriften tilsier.

- Det kommer lange skygger over norske og russiske næringsinteresser. Det gir et krevende investeringkslima. Næringslivets støttespillere, banker, rådgivere og myndigheter, er tibakehioldende. For mange er holdningen "better safe than sorry". Det gir en sterkere effekt enn det lovgiverne har tentk. For oss er dette et paradoks, sier Stubholt.

 

Les også: 

Steile fronter mellom Norge og Russland, men folk til folk-samarbeidet fortsetter

Tags