Brende til Arctic Frontiers

- Arktis er blitt en viktig samarbeidsarena. Utenriksminister Børge Brende under åpningen av Arctic Frontiers 2015. Nå kommer han tilbake igjen. (Foto: Linda Storholm)
Utenriksminister Børge Brende skal tale under Arctic Frontiers politics i januar.
Utenriksminister Børge Brende skal tale under Arctic Frontiers politics i januar. 


Brende holdt innlegg også under årets Arctic Frontiers politics, som er blitt et møtested for politikere som vil diskutere Arktis. 

Arctic Frontiers holdes hvert år i januar, i Tromsø, og deles inn i underkonferansene politics, science og business. I 2016 er det overordnede temaet "Industry and environment", og datoen er 24.-29. januar. 

Tags