Brende har laget arktisk "dream team"

Utenriksminister Børge Brende har satt sammen et eget drømmelag som skal bidra til at Norges nordområdeinteresser koordineres bedre og styrkes. (Foto: Linda Storholm)
Norges evne til å fremme interesser og nordområdepolitikk internasjonalt skal styrkes gjennom eget arktisk nettverk.Norges evne til å fremme interesser og nordområdepolitikk internasjonalt skal styrkes gjennom eget arktisk nettverk.


Oppmerksomheten om Arktis internasjonalt blir stadig større, og et nytt nettverk skal styrke Norges evne til å bedre kunne fremme brede norske interesser og nordområdepolitikk internasjonalt.  

- Det er avgjørende for Norge å bidra til å forme den internasjonale dialogen om Arktis og nordområdene, sier utenriksminister Børge Brende. 


Gjennomslag internasjonalt

Drømmelaget er satt sammen av UDs egen nordområdeekspertise, stasjonssjefene på over tjue utenriksstasjoner og elleve håndplukkede nøkkelaktører innen næringsliv, forskning, utdanning, miljø, sikkerhet og beredskap.

Team Arctic skal hvert år møte det eksterne nettverket, og i møtene skal det utveksles vurderinger, analyser og idéer til gjensisdig nytte. Målet er å få størst mulig gjennomslag internasjonalt for brede norske interesser i nordområdene og Arktis. 

- Som et lite land, men med stor kompetanse på Arktis, må vi konsentrere ressursene våre og samarbeide for å oppnå resultater internasjonalt, sier Brende. Eksternt nettverk

Børge Brende lanserte Team Arctic under Utenriksdepartementets årlige samling av ambassadører i august, og det eksterne nettverket består av:

Trond Haukanes, direktør Nord-Norges Europakontor i Brüssel
Sturla Henriksen, adm. dir. Norges Rederiforbund
Geir Hønneland, direktør Fridtjof Nansens Institutt
Anne husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet 
Kristin Skogen Lund, adm. dir. NHO
Frode Mellemvik, direktør Nordområdesenteret
Kristine Offerdal, fung. seksjonssjef Institutt for forsvarsstudier
Gunn-Britt Retter, leder Samerådets arktiske miljøavdeling
Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. Norsk olje og gass
Kirsti L. Slotsvik, direktør KystverketVil bli enda bedre

Børge Brende sier at formålet med Team Arctic er å kunne trekke enda bedre sammen. 

- Vi har et betydelig apparat ute i verden og her hjemme i Norge, men vi trenger også å knytte til oss ekstern ekspertise og kunnskap for å bli enda bedre på å nå fram med vårt budskap. 

Han vil gjennom Team Arctic legge bedre til rette for utveksling av ideer og vurderinger mellom departementet, utenriksstasjonene og eksterne ressurspersoner. Koordingeringen mellom hjemmeapapratet og utenriksstasjonene styrkes gjennom flere tiltak. Det er blant annet bygd opp en felles kalender med oversikt over internasjonale møteplasser som er relatert til Arktis og nordområdene. Det er også etablert en ny ordning for støtte til nordområdetiltak ved utenriksstasjonene. 

- Som en prøveordning i år har flere nordområdetiltak på utestasjonene fått støtte over tilskuddsordningen Arktis 2030. Totalt er om lag 4,4 millioner kroner fordelt på ulike nordområdearrangementer i regi av 19 stasjoner i løpet av 2015, forteller Brende.  

Nøkkelord