Blir første norske president i internasjonal Arktis-organisasjon

Klimaforsker og antropolog Grete Hovelsrud ble søndag valgt til president i International Arctic Social Sciences Association (IASSA). (Foto: Privat)

Klimaforsker Grete Hovelsrud er valgt til president i den internasjonale forskningsorganisasjonen IASSA. Organisasjonen havner dermed i Bodø og Norge for første gang.

Klimaforsker og antropolog Grete Hovelsrud ble søndag valgt til president i International Arctic Social Sciences Association (IASSA).

Valget skjedde i regi av den årlige ICASS-konferansen som i år arrangeres digitalt av IASSA i Arkhangelsk, Russland.

Den ferske presidenten mener selv at dette blir bra for både Bodø og Norge.

– Vårt motto er "Fra synlighet til ledelse". Vi skal ta ledelsen i hvordan samfunnsvitenskapen i Arktis formes, inkluderer og finansieres. Vi skal jobbe mye med urfolksspørsmål og samproduksjon av kunnskap. Vi skal øke deltagelsen fra humaniora og kunstfagene og vi skal sette Bodø og Norge på kartet som en hub for samfunnsvitenskap i Arktis og nordområdene. Dette blir et glitrende samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet, sier Hovelsrud til High North News.

Det er forskningsleder Brigt Dale og forsker Julia Olsen i Nordlandsforskning og seniorrådgiver for forskning og utvikling ved Nord universitet, Tina Bringslimark, som utgjør laget som IASSA skal jobbe sammen med.

– Dette er et godt team, sier Hovelsrud selv.

Hun lister opp sju satsingspunkter som vil være fokus for hennes presidentskap i IASSA:

  • Internasjonalt samarbeid og nettverksarbeid.
  • Interkommunikasjon innad i organisasjonen og nettverket.
  • Rekruttering og utdanning av arktiske samfunnsvitere.
  • Økt fokus på kunst og humaniora.
  • Samarbeid om finansiering for å bedre rammene rundt samfunnsvitenskapelige spørsmål.
  • Inkludering av urfolk i forskningsprosjekter.
  • Avkolonisering av kunnskap.

Havner i Bodø

– Dette er en unik anledning til å få IASSA til Bodø og Norge. IASSA passer godt inn både med Nordlandsforskning og Nord universitet sin profilering mot nordområdene og samfunnsvitenskapen, understreket Hovelsrud i et tidligere intervju med High North News.

Nord universitet og Nordlandsforskning søkte også om å få IASSA-sekretariatet i perioden 2021 til 2024, i tillegg til å få være vertskapet for den ellevte ICASS-konferansen som organiseres av IASSA i 2024.

Hovelsrud fra Norge var den eneste kandidaten til vervet. Hun tar over som president etter Andrey Petrov. Petrov jobber som førsteamanuensis i geografi ved University of Northern Iowa i USA. Han er også direktør for "Arctic, Remote and Cold Territories Interdiciplinary Center" (ARCTICenter) ved samme universitet. 

Les også

Nøkkelord