Debatt: Beredskap i Finnmark

Øvelse Nord 2022
Beredskapsøvelsen Øvelse Nord er en sivil-militær øvelse med Forsvaret og helseinstitusjoner som noen av de mange deltakerne. (Foto: Trine Jonassen)

Politimesteren i Finnmark vil ha felles helikopterressurs til Finnmark: – Det er på tide å samle oss. I stedet for å sitte i hver vår sektor og ønske oss en egen ressurs, bør vi heller sette samfunnets og befolkningens behov fremst, skriver Ellen Katrine Hætta. 

Forrige helg har vi igjen hatt en hendelse hvor politiets kunnskap og kompetanse til å ferdes i Finnmark har vært avgjørende for å trygge befolkningen. En reineier ble reddet ned fjellet i et forrykende uvær. Det at man har lokal kompetanse og kunnskap om operasjonsområdet er særdeles viktig når tiden er avgjørende. Det gjelder nødetatene og det gjelder Forsvaret.

Minuttene er som regel avgjørende når det står om liv. Det er ikke tvil om at i Finnmark vil helikopter i de fleste tilfellene være raskeste transportmiddel til et skadested og til å frakte bort tilskadekomne fra et skadested. Kunnskap om og trening i operasjonsområdet er antakelig også veldig viktig for Forsvarets helikopter.

Jeg vil derfor anta at også de har behov for å være trent i å operere i Finnmark.

Det siste året har jeg observert Forsvarets Bell i lufta mange ganger og det jeg som politimester i Finnmark tenker på da, er at totalberedskapen er bedre nå enn uten dens tilstedeværelse. Det er et stort paradoks at en krise, gir bedre beredskap enn hva vi kan forvente i hverdagen. En av de viktigste verdiene vi har i vårt samfunn er måten vi verdsetter livet på.

Det å redde liv vil for oss som jobber i beredskapsetatene alltid være det viktigste. Det er ikke tvil om at helikopter har reddet liv i Finnmark i perioden hvor Forsvaret har operert for helse. Det er ikke tvil om at Forsvaret har bruk for helikopter i Finnmark. Det er heller ikke tvil om at nødetatene for å redde liv har behov for det samme.

Dersom en ressurs skal være relevant i nødhendelser, vil det være betinget av at ressursen har nærhet og kjennskap til operasjonsområdet. Nødetatene trenger trening og øvelse på å benytte ressursen.

Tiden er inne for at felles ressurs for Finnmark bør utredes.

Jeg innser at Finnmark ikke har et befolkningsgrunnlag som skulle tilsi et eget helikopter til politiet.  Imidlertid mener jeg at vi har behov for og muligheten for en felles ressurs. Jeg har tidligere flagget et slikt ønske og erfaringene som vi nå har hatt med Forsvarets Bell det siste året – viser at en slik ressurs er mulig og det vil løfte totalberedskapen mye for befolkningen i Finnmark.

Jeg har ikke svaret på hvem som er den rette til å operere en slik ressurs, men jeg er kjent med at helse har en del begrensinger på hvem som kan bruke deres ressurser. Likevel ser jeg at politiet i noen tilfeller må inn for å klargjøre en situasjon før helsepersonell kan komme inn.

Gode rutiner og avklarte ansvarsforhold er jeg ikke i tvil om at vi kan finne – for å få en så betydelig beredskapsressurs på plass.

Politiet har nylig anskaffet flere nye helikopter. Slik jeg har forstått det, så har vi opsjon på ytterligere to. Hvorfor ikke løse ut denne og la den være til felles bruk for nødetatene og Forsvaret i Finnmark? Et slikt helikopter vil ha de kapasiteter som er nødvendige i politioppdraget, samtidig som den vil være en ressurs i andre nødhendelser.

I alle fall mener jeg at tiden er inne for at felles ressurs for Finnmark bør utredes, særlig i lys av den gode jobben Forsvaret har gjort siden våren 2018.

Det er på tide å samle oss. I stedet for å sitte i hver vår sektor og ønske oss en egen ressurs, bør vi heller sette samfunnets og befolkningens behov fremst. Det vil være den mest fornuftige ressursforvaltningen.

Les også:

Nøkkelord