Bellona om næringsminister Vestres grønne industriløft: Ikke tydelig nok

Christian Eriksen i Bellona
Fagsjef Christian Eriksen i Bellona. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features).

Regjeringens veikart for grønn industriomstilling får kritikk for å være for lite konkret. Ifølge Bellona handler 20 av punktene om ambisjoner og strategier, 40 punkter om vurderinger og tilrettelegginger, mens 14 av punktene er å anse som allerede vedtatt politikk.

Regjeringens veikart for grønn industriomstilling får kritikk fra miljøorganisasjoner. Miljøstiftelsen Bellona mener det er vanskelig å se hvordan dagens liste med tiltak skal levere de nødvendige utslippskuttene.

Regjeringen, med næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, la torsdag fram 100 tiltak på syv satsingsområder som regjeringen har pekt ut som særlig viktig for Norge i det grønne industriløftet.

De syv områdende omfatter havvind, batterier, hydrogen, Co2-håndtering, prosessindustrien, maritim industri, skog, tre- og bioøkonomi. 

14 punkter anses som vedtatt politikk

– Vestre må tydeliggjøre, tidfeste og tallfeste. Regjeringen mener at 8 millioner tonn CO2 skal kuttes over de neste årene gjennom denne politikken, men for Bellona er det ikke klart hvordan disse kuttene skal skje, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona i en pressemelding.

Bellona har sett på samtlige av de 100 punktene som regjeringen presenterte i dag og kategorisert dem etter hva punktene inneholder. 20 punkter handler om ambisjoner og strategier, og 40 punkter om vurderinger og tilrettelegginger, mens 14 av punktene er å anse som allerede vedtatt politikk, og 16 handler om dialog og andre løpende aktiviteter.

Oljen står i veien

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson i MDG, Rasmus Hansson, kaller de statlige investeringene i oljen «elefanten i rommet», skriver NRK. 

– Skal Norge og verden ha noe som helst håp om å nå klimamålene, må vi bruke mindre på ting som øker utslipp, og mer på ting som kutter utslipp, sier han til NRK.

Les også

Nøkkelord