Bekymret for Svalbardsamfunnet - vil ha slutt på pendlinga

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er hjørnesteinsbedriften i Longyearbyen, men hva skal den drive med, ut over kullgruvedrift? Det skal Longyearbyen lokalstyre uttale seg om, men først i neste uke. (Foto: Mateusz War, Wikimedia Commons).
Høyre frykter avvikling eller vesentlig nedtrapping av kulldriften på Svalbard kan få alvorlige konsekvenser for befolkningen og næringslivet i Longyearbyen. Nå ber de om at staten, gjennom sitt eierskap i gruveselskapet, må få en slutt på arbeidstidsordninger som legger til rette for pendling til fastlandet.


Høyre frykter avvikling eller vesentlig nedtrapping av kulldriften på Svalbard kan få alvorlige konsekvenser for befolkningen og næringslivet i Longyearbyen. 
Nå ber de om at staten, gjennom sitt eierskap i gruveselskapet, må få en slutt på arbeidstidsordninger som legger til rette for pendling til fastlandet. 

Det var i slutten av forrige uke at styret i Store Norske besluttet å foreslå driftshvile for gruvevirksomheten i Svea. Dermed styrer selskapet mot ytterligere oppsigelser. I løpet av neste år vil Store Norske ha bare 100 ansatte dersom eierne aksepterer forslaget.

Det økonomiske grunnlaget for videre drift er borte, og Store Norske – som har bedt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om mer kapital – satt fredag ettermiddag i møter med eierskapsavdelingen i departementet.


- Må være samfunnsansvaret bevisst

- En eventuell driftshvile i Lunckefjell med påfølgende nedbemanning i Store Norske og selskapets underentreprenører vil i realiteten bety at den kommersielle delen av kulldriften avvikles, skriver Svalbard Høyre i en uttalelse sendt til NFD i dag.

- En minimumsdrift som nå innstilles av styret i Store Norske vil bare til en viss grad ivareta samfunnsansvaret Store Norske er pålagt, skriver partiet i en pressemelding signert lokalstyrekandidat Torgeir Prytz.

- Vi forutsetter at NFD er samfunnsansvaret bevist, og tar våre bekymringer på det største alvor når departementet nå skal behandle styrets innstilling til driftshvile i Lunckefjell. Styrets innstilling baserer seg på bedriftsøkonomiske hensyn, uten at det etter vår mening er tatt tilstrekkelig hensyn til de samfunnsøkonomiske konsekvensene en reduksjon i aktiviteten vil medføre, skriver partiavdelingen i uttalelsen.

Bør bo på Svalbard

-  Vi vil derfor anmode om at det etterstrebes å finne andre løsninger som vil gi en mer langsiktig og gradvis omstilling for samfunnet, enn hva styrets innstilling legger opp til.

Svalbard Høyre mener det for Longyearbyen vil være av stor betydning at de som sysselsettes på Svalbard også er bosatt på øya – i sær når det nå vurderes en reduksjon av aktiviteten.

- Vi forventer derfor at departementet, gjennom sitt eierskap i Store Norske, setter som en absolutt forutsetning for en minimumsdrift at det gjennom driftsplaner og arbeidstidsordninger ikke legges til rette for pendling til fastlandet, konkluderes det med i uttalelsen.

Tags