BarentsObserver tas opp i fylkestinget

Alvorlige ansikter i Barents Observer da konflikten med eierne startet. Når er oppsigelsen av redaktøren, Thomas Nilsen (t.h.) trukket, mot at han sier opp stillingen frivillig. (Foto: Claus Bergersen)
- Er det strategiske hensyn til det russiske markedet og Putins politikk som ligger bak vedtaket om at BarentsObserver ikke får jobbe under redaktørplakaten? Det er et av spørsmålene Marius Meisfjord Jøsevoll, leder i Nordland SV, ønsker å stille fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) når fylkestinget i Nordland møtes i neste uke.


- Er det strategiske hensyn til det russiske markedet og Putins politikk som ligger bak vedtaket om at BarentsObserver ikke får jobbe under redaktørplakaten? Det er et av spørsmålene Marius Meisfjord Jøsevoll, leder i Nordland SV, ønsker å stille fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) når fylkestinget i Nordland møtes i neste uke.


På vegne av partimedlemmene i landsdelen vil han spørre Norvoll om han vil ta initiativ til at BarentsObserver kan få drive sin virksomhet i henhold til redaktørplakaten, og ikke som informasjonsnettsted.


- Ytringsfriheten er ukrenkelig

- Ytringsfriheten er en av de mest debatterte samfunnspørsmålene de senere årene, og det norske samfunnet har gjennom en omfattende debatt etterhvert slått ganske ettertrykkelig fast at ytringsfriheten er tilnærmet absolutt og ukrenkelig, sier Meisfjord Jøsevold.

BarentsObserver, som er underlagt Barentssekretariatet, er eid av de nordnorske fylkeskommunene og finansieres i stor grad av Utenriksdepartementet.

Etter at representantskapet for Barentssekretariatet for to uker siden vedtok at redaksjonen i BarentsObserver ikke får jobbe under redaktørplakaten, slik de ansatte ønsker, har det kommet sterke reaksjoner blant annet fra pressehold

Kort tid etter at saken ble kjent rykket statssekretær Bård Glad Pedersen (H) ut i media, og forsikret om at det var en fordel om nyhetstjenesten fortsatt er uavhengig.


Viktig for russerne

Oppfatningen deles av lederen i Nordland SV:

- De siste 12 årene har Barents Observer bygd seg opp til å bli en av de fremste kildene internasjonalt til de russiske nordområdene. I en russisk virkelighet som er stadig mer sensurert, har Barents Observer vært et pustehull, ikke minst for den delen av den russiske befolkningen som er kritisk til den retningen som Putins Russland har tatt, sier Meisfjord Jøsevold.

Han mener det er av stor betydning for innbyggerne i Nord-Norge at norske medier har tilgang og kan formidle det som skjer hos naboen i øst, på en fri og balansert måte.

- Men med det vedtaket som nå er gjort vil resultatet bli at de ansatte i Barents Observer får en farligere jobb, mens vi som innbyggere får vite enda mindre av hva som skjer, sier han.

SV-lederen i Nordland har sendt inn en interpellasjon, og ønsker også å spørre Norvoll om han ikke er enig i at de viktige nordområdene trenger så mye fri og uavhengig journalistikk som mulig.

 

- Styret må få tid

Når High North News snakker med fylkesrådsleder Tomas Norvoll er han først og fremst opptatt av at det må ryddes opp i uroen i Barentssekretariatet.

- En alvorlig situasjon, uttalte styreleder Stig Olsen da det for to uker siden ble kjent at det er konflikter mellom de ansatte og lederen for Barentssekretariatet, Pia Sveensgaard.  

- Nå må styret få rydde opp i den situasjonen først, sier Norvoll.

Han er overrasket over hvor mye oppmerksomhet det to uker gamle vedtaket, om at BarentsObserver ikke får jobbe under redaktørplakaten, har fått:

- Det er jo ingen som har antydet at eller forsøkt å drive sensur. BarentsObserver er en kjempesuksess, sier han, og minner om at nettstedet aldri har vært underlagt redaktørplakaten. 

- Det handler om det organisatoriske, sier Norvoll, som mener styret for Barentssekretariatet nå må få tid til å jobbe.

- Jeg har ingen hastverk med å diskutere dette på nytt, og fatte en ny beslutning, sier Norvoll.

 

Temaet tas opp - av Høyre

Etter det fylkesrådlederen erfarer kom interpellasjonen fra Jøsevold Meisfjord for sent, og er derfor avvist. Det bekreftes av fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap).

- Det vil si, den kom ikke for sent. Men noen andre leverte en interpellasjon før han, sier fylkesordføreren og forteller at praksisen er at man ikke godkjenner flere interpellasjoner på samme tema.

- Men det går fortsatt an å stille spørsmål, sier Steen.

Politikeren som kom Meisfjord Jøsevoll i forkjøpet er Bente Anita Solås, gruppeleder i Nordland Høyre.

Når Fylkestinget i Nordland samles i neste uke, for siste gang før valget, møtes de fra mandag til onsdag. Samlingen vil foregå ved Scandic Meyergården, Mo i Rana.

I går kom det frem at styret i Barentssekretariatet har gjort et vedtak om at de på nytt vil vurdere om BarentsObserver skal følge redaktørplakaten eller ikke. 

Marius Meisfjord Jøsevold, leder Nordland SV
Marius Meisfjord Jøsevold, leder i Nordland SV.

Tags