Australsk bitcoin-selskap ser mot nordnorsk kraft

Hydrokraft AS i Glomfjord
Hydrokraft AS er etablert i Meløy kommune i Nordland og startet opp driften i 2021. Selskapet og tilhørende datterselskaper har blitt kjøpt opp av australske Arkon Energy. 

Arkon Energy har kjøpt kryptofabrikken Hydrokraft i Glomfjord. Anlegget vil bruke store mengder kraft til å produsere bitcoin. Det blir viktig å diskutere hvordan vi bruker denne krafta i framtida, presiserer ordfører. 

Å drøfte hvordan nordnorsk kraft skal brukes i et framtidsperspektiv blir viktig, spesielt sett opp mot arbeidsplasser og ringvirkninger, uttaler Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap) til High North News.

Stormo er ordfører i kommunen der kryptofabrikken Hydrokraft AS befinner seg. Det Glomfjord-baserte selskapet har nylig blitt kjøpt opp av det australske datasenterselskapet Arkon Energy, som baserer sin utvinning av bitcoin på bruk av fornybar kraft. Avisa Nordland omtalte oppkjøpet først. 

I en pressemelding trekker det australske selskapet fram hvordan Hydrokraft driver sitt datasenteranlegg basert på billig vannkraft. 

Kraftspørsmål

Hva tenker du om at man vil bruke vannkraften til denne typen industri, som utvinning av bitcoin?

– Når vi har overskudd og ledig kraft, er det ikke nødvendigvis ufornuftig at denne brukes. Men vi må diskutere hvilke type industrier som skal få tilgang på kraft, sett opp mot nytte og arbeidsplasser i tida som kommer. Jeg mener vi trenger statlige føringer for å regulere denne typen industri. Da også med tanke på at datalagring  i motsetning til bitcoin – kan anses som et nyttig produkt som vi alle er avhengige av i et digitalisert samfunn, skriver ordfører Stormo i en e-post.

Utvinning av den digitale valutaen bitcoin krever som kjent store mengder strøm. Kryptovalutaen utvinnes ved hjelp av programvarer på datamaskiner som bruker datakraft døgnet rundt for å løse oppgaver. 

– Kraft og krafttilgang vil være avgjørende faktorer i det grønne skiftet. Derfor blir det viktig å drøfte hvordan vi bruker denne krafta i fremtida, spesielt opp mot arbeidsplasser og ringvirkninger. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til denne typen industri. Hvis Hydrokraft derimot legger om sin drift til datalagring, mener jeg at bildet endrer seg, påpeker han.

Stormo legger til at datalagring i fremtida vil være viktig å ha i Norge, spesielt ut fra et sikkerhets- og sårbarhetsperspektiv. 

Ringvirkninger

– I utgangspunktet ønsker vi velkommen alle som vil drive eller investere i næringsaktivitet i kommunen, sier Meløy-ordføreren. 

– Etablering av industri skaper generelt positive ringvirkninger gjennom investeringer i infrastruktur, arbeidsplasser og arbeid for servicebedrifter. Så langt min kunnskap om denne typen industri [bitcoin-utvinning, journ. anm.] strekker seg, gir dette færre ringvirkninger og arbeidsplasser enn eksempelvis batteri- eller solcelleproduksjon, presiserer han.

Hydrokraft har pekt på at det er begrenset med kraft i Glomfjord. Hva er strategien til Meløy kommune med hensyn til å sikre nok kraft til industrien i regionen?

– Vi jobber sammen med Glomfjord industripark for å sikre mer krafttilgang, men da med tanke på prosjekter innen solenergimaterialer til solcelleproduksjon, hydrogen og ammoniakkproduksjon. 

En svært god mulighet til å dra nytte av vår unike lønnsomhet og tilgang til vekstkapital.
 Arkon-sjef og medgründer Josh Payne. 

Australsk bitcoin-selskap

Arkon Energy ble etablert i 2019. Daglig leder er Josh Payne som også er medgründer av selskapet. 

I forkant av dette selskapets oppkjøp av Hydrokraft i Glomfjord, gjennomførte det en finansieringsrunde på hele 28 millioner dollar.

– Det nåværende markedsklimaet, med lave priser på bitcoin og gruveutstyr, gir en svært god mulighet til å dra nytte av vår unike lønnsomhet og tilgang til vekstkapital. Vi er glade for å ha fullført denne transaksjonen, og ser fram til å gjennomføre flere vekstmuligheter i nær framtid, sier Payne. 

Ifølge en pressemelding planlegger selskapet nå umiddelbar oppstart av arbeidet med gradvis utbygging av infrastruktur for å utnytte anleggets fulle kapasitet.

Hydrokraft AS har driftskapasitet på 30 megawatt, med en maksimal kraftkapasitet på 60 megawatt.

Les også

Nøkkelord