Arktisk råd kan lære av Norge og Russland

Regionalt samarbeid i Arktis var tema da Russlands ambassadør til Island, Anton Vasiliev (f.v.) og Rune Rafaelsen møttes under konferansen Arctic Circle. Til høyre Birita i Dali fra Færøyene. (Foto: Arne O. Holm)
REYKJAVIK: - Utviklingen i Arktis bør ledes av vi som bor her, sier Rune Rafaelsen. Arktisk Råd bør lære av Barentssamarbeidet mener han.

REYKJAVIK: - Utviklingen i Arktis bør ledes av vi som bor her, sier Rune Rafaelsen. Arktisk Råd bør lære av Barentssamarbeidet mener han. 

For, vi tar for gitt at arktiske land som Norge, Russland, Island, Danmark, Canada og USA er demokratiske, hvorfor mangler da stemmene til dem som bor i Arktis i Arktisk Råd?

- Arktisk Råd har ingen regionale nivå i det hele tatt, sier Rafaelsen. Han er tidligere leder av Barentssekretariatet og har årelang erfaring fra folk-til-folk-samarbeidet over landegrensene i nord. For et ministertungt Arktisk Råd kan lære mye av Barentssamarbeidet. Et samarbeid som har vært en ubetinget suksess i godt over tjue år. 


Økonomisk utvikling må være driveren

Under temaet "Russland og Arktis -regionale perspektiver" snakket Rafaelsen om suksessformelen som har fått Barentssamarbeidet til å blomstre gjennom flere tiår. Et samarbeid basert på folkene som bor i regionen, på begge siden av grensen. Drevet av økonomisk utvikling, fordi det er økonomi som er driveren. 

- Barentssamarbeidet var det første regionale samarbeidet som kom i stand etter Sovjetunionens fall, og det fungerer fortsatt, sier han. Nøkkelen er nettopp folk, det er folk som bor i Barentsregionen som tar initiativene og er driverne bak samarbeidet. 

- Det er nettopp derfor det fortsatt fungerer, sier han. Den viktigste geopolitiske byen i Arktis

Rafaelsen er nå påtroppende ordfører i Sør-Varanger, eller som han selv beskriver Sør-Varanger og Kirkenes: 

- Den viktigste geopolitiske byen i Arktis. 

For det er ikke til å stikke under en stol at de viktigste spillerne på den arktiske banen er Russland og USA. Og som grenseby på kloss hold av Russland, men samtidig med Natomedlemskapet i handa er Norge, og spesielt Sør-Varanger et geopolitisk midtpunkt. 

- De virkelige spillerne i arktisk politikk er USA og Russland, sier han. 

Norge er et lite land, og vårt samarbeid med Russland har hele tiden vært fundamentert i at vi er medlem av Nato. 

- Det vet alle, og Russland respekterer det. En modell å kopiere?

Rafaelsen tror barentssamarbeidet er en modell som kan fungere også i et arktisk samarbeid. 

- Hovedsaken er å engasjere folk på begge sider av grensene, sier han. 

På konferansen snakket også Russlands ambassadør til Island, Anton Vasiliev. Han mener det er veldig positivt at Arktisk Råd inntar en stadig mer aktiv rolle.  

- Jeg ser ingen motsetning mellom regionalt samarbeid og Arktisk Råd, de burde legge inn samarbeid på et regionalt nivå, sier Vasiliev på direkte spørsmål om den regionale påvirkningen i Arktisk Råd. 

- For meg er det viktigst at de nasjonale interessene til de enkelte statene kan implementeres i et nært samarbeid med de regionale politiske nivåene, sier han. 


Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: