- Arktis er vår kanarifugl i gruven

Utenriksminister John Kerry samlet sine kolleger til ære for fotografene under Glacierkonferansen i Anchorage. F.v: Nederlands utenriksminister Bert Koenders, Sør-Koreas utenriksminister Yun Byung-se, Danmarks utenriksminister Kristian Jensen, Sveriges utenriksminister Margot Wallstrom, U.S. Secretary of State John Kerry, Finlands utenriksminister Timo Soini, Islands utenriksminister Gunnar Sveinsson, og Norges utenriksminister Børge Brende. (Foto: State Department Photo)
Ingen steder er klimaendringene like tydelige som i Arktis, og det må handles nå mener verdens ledere som har vært samlet til klimakonferanse i Anchorage, Alaska.


Ingen steder er klimaendringene like tydelige som i Arktis, og det må handles nå mener verdens ledere som har vært samlet til klimakonferanse i Anchorage, Alaska.

Norges utenriksminister Børge Brende viste i sin tale til hvordan temperaturen i Arktis stiger 2-3 ganger raskere enn gjennomsnittet globalt, isen forsvinner, og konsekvensene er dramatiske. Han mener disse endringene bør inspirere til å oppnå en sterk avtale under klimamøtet i Paris i desember.

- Gruvearbeidere brukte kanarifugler for å gi dem advarsel om at problemer var i emning, når det gjelder klimaendringer er Arktis vår "kanarifugl i gruven". De endringene vi ser i Arktis befaler oss til å handle, sier Brende. 


Flying start

Eirik Sivertsen (Ap), leder for komiteen for parlamentarikere i Arktis, forteller at konferansen i Anchorage er en flying start for USAs formannskapsperiode i Arktisk Råd, og en mulighet til å invitere også andre deltakere enn medlemmene i Arktisk Råd.

Det er utenriksminister John Kerry som har tatt initiativ til konferansen som har samlet utenriksministre og andre politikere fra store deler av verden. 

- Konferansen er veldig sterkt lagt opp mot klimamøtet i Paris, sier Sivertsen. En agenda han er svært glad for. 

- Jeg tolker konferansen som et forsøk på en samling i Arktis fram mot toppmøtet i Paris. Motstandsland

Lokalt har det vært stor ståhei rundt president Obamas besøk, som er spesielt siden det er første gang en sittende president besøker staten. Mange tolker det som at Arktis "endelig" er satt høyt på agendaen, også i USA.

- Hvordan tolkes besøket lokalt?

- Da må jeg referere til det som står i lokale medier, og det oppfattes som veldig positivt at han kommer på besøk, men  også som en reise i motstanderland, sier Sivertsen. Obamaadminsitrasjonen har gått svært langt i å verne deler av Alaska, noe som ikke alle er like glade for, siden det er store behov for sosial og økonomisk utvikling i Alaska. 

- Jeg kjenner igjen mye av den samme nord/sør-dimensjonen som også Norge og andre arktiske stater har. 
Felles forpliktelse

USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Sør-Korea, Nederland, Polen, Singapore, Spania, Storbritannia og EU har i en felles uttalelse forpliktet seg til å handle for å bremse oppvarmingen i Arktis, og fokusere på tiltak som påvirker den globale atmosfæren såvel som Arktis.  

Lederne sier de tar på alvor de advarsler som forskerne kommer med, og understreker at viljen er til stede for å arbeide sammen og med andre for å oppnå et godt og ambisiøst resultat i de internasjonale klimaforhandlingene i Paris i desember. 


High North News har kontaktet UD for å spørre hvorfor Norge ikke stiller seg bak uttalelsen, men det har foreløpig ikke lyktes å få et svar på grunn av tidsforskjell mellom Norge og Alaska. 


Tags