- Arktis er ikke oversolgt

Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, deltar på Arctic Summit 2015 i Oslo i dag.
- Samfunnsutvikling er den viktigste driveren i det nye Arktis, mener Christin Kristoffersen (Ap), lokalstyreleder på Svalbard. I dag er hun en av flere debattanter på konferansen Arctic Summit 2015, hvor hovedspørsmålet er om investeringsmulighetene i Arktis er oversolgt.

- Samfunnsutvikling er den viktigste driveren i det nye Arktis, mener Christin Kristoffersen (Ap), lokalstyreleder på Svalbard. I dag er hun en av flere debattanter på konferansen Arctic Summit 2015, hvor hovedspørsmålet er om investeringsmulighetene i Arktis er oversolgt.

Er den kommersielle interessen i Arktis en boble som er i ferd med å sprekke?

Det er et av spørsmålene som stilles på den arktiske dagskonferansen Arctic Summit 2015, som arrangeres i Oslo i dag. Det er det London-baserte nyhetsmagasinet The Economist som står bak arrangementet som samler alt fra internasjonale politikere til urfolksgrupper, frivillige organisasjoner og næringslivsaktører.

 

«Kjerringa mot strømmen»

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen’s svar på spørsmålet er tydelig:

- Arktis er ikke oversolgt, sier Ap-politikeren som under dagens konferanse skal bidra med innlegg under temafanen «Plugging into the global mining industry».

Problemet i dag - når det kommer til det å ta ut det arktiske potensialet - er at alt for mange starter på visjonsnivået, der de egentlig burde være opptatt av å bygge samfunn, mener Kristoffersen.
 
- Jeg selger ikke visjoner. For oss på Svalbard er dette allerede en realitet, sier hun.

Det knytter seg store forventninger til de mange mulighetene issmeltingen i Arktis vil åpne opp for, og bare innenfor næringsliv alene er det en rekke aktører – i et vidt spenn av bransjer – som ser muligheter for utvinning og profitt. Til Arctic Summit 2015 ventes ledere fra både forsikringsbransjen, olje, gass- og gruvedrift, logistikk, transport, turisme og risikostyring.


Storpolitikkens betydning

Smeltende is til tross; oljeprisene synker, og den politiske spenningen mellom Russland og Vesten øker. Kan dette strande flere av de planlagte storprosjektene i Arktis, spør The Economist.

Flere frykter at forretninger i Arktis kan bli en kostbar og i verste fall farlig affære, og mange aktører veier nå for og imot i spørsmålet både om nåværende og fremtidige investeringer. Flere urfolksgrupper og frivillige organisasjoner er også urolige, og da først og fremst for følgene av økt kommersiell virksomhet. De frykter for klimaet, det biologiske mangfoldet, og lokalsamfunnene i Arktis.

Lokalsamfunnet er også Christin Kristoffersen opptatt av, som politisk leder på 78 grader nord,  

På konferansen, hvor The Economist vil sette søkelys på den gryende skepsisen, er hun først og fremst opptatt av å fronte viktigheten av at det er «samfunnsperspektivet» som må ligge til grunn for den videre utviklingen i Arktis. 
 
- Det er ved å fokusere på samfunn, muligheter og kompetanse vi i realiteten bygger det nye Arktis. Samfunnsutvikling er den driveren som de facto gjør utvikling mulig, sier lokalstyrelederen.

Spørsmålet som bør stilles, sier hun, er hvordan man i Arktis kan bygge samfunn som kan møte – og skape – det arktiske potensialet.


- Vi har masse å bidra med

- Det er klart at utviklingen i Arktis ikke har mistet verken viktighet eller relevans i et globalt perspektiv. Driverne samfunnene skaper, og som er glemt i de mer grandiose visjoner, er kunnskapsutvikling og teknologiutvikling satt sammen med verdens behov for ressurser, sier Kristoffersen.

- Svalbard sin historie er næringshistorie, og vi har ikke brukt den norske nordområdepolitikken til å spørre hva noen kan gjøre for oss, men til å fortelle hva vi kan bidra med, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

I torsdagskommentaren i High North News i dag konkretiserer hun – med Svalbard som eksempel – de mange mulighetene hun mener Arktis gir.

- Endelig snakker vi om hva vi kan og vil med Norges posisjon i Arktis. Det er fordi de nødvendige lokale byggeklosseme er lagt og presentert, mener hun.

Til Arctic Summit i dag kommer også utenriksminister Børge Brende, for å snakke om «Norway’s strategy in the high north».

 

Tags