Åpen høring om Nussir

Sametingsråd Henrik Olsen skriver at han tror den kommende sannhetskommisjonen vil bli en krevende proses, men at den kan føre til forsoning. (Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget)
Mandag er det åpen høring om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Sametinget.


Mandag er det åpen høring om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Sametinget. 


Sametingsrådet har fremmet sak til Sametinget om kobbergruvedrift i Nussir og Ulveryggen, med innstilling om å si nei til planene. Forslaget lyder:

"Sametinget konstaterer at de samlede negative konsekvensene er så store for fiske, reindrift, miljø, og samisk kultur og samfunn at det ikke kan etableres gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord. Sametinget ber Nussir ASA og Regjeringen legge avgjørende vekt på hensynet itl miljø, eksisterende bærekraftige næringer og samisk kultur og samfunn og slik ikke gå videre med planer om, eller tillate etablering av denne gruvedriften."


Tydelig budskap 

- Det er viktig for Sametinget å være tydelige i denne saken, og det er ingenting i dette prosjektet som gjør at vi kan gå for det, sier sametingsråd Silje Karine Muotka fra NSR. 

- Hvilken effekt vil et vedtak i Sametinget ha, kan det stoppe gruveplanene i Kvalsund? 

- Vi har nå levert klage på utslippstillatelsen de har fått, og skal i konsultasjon med både administrasjon og politisk nivå om det, og hvis utslippstillatelsen likevel blir stående er det fortsatt et langt løp med saksbehandling som gjenstår. Neste skritt for Nussir ASA er å søke driftskonsesjon, og i behandlingen av den vil et vedtak fra Sametinget ha effekt, sier Muotka. 

Hun tror også et vedtak fra Sametinget kan virke avskrekkende på investorer som vurderer prosjektet. 

- FeFo skal også behandle en søknad om driftskonsesjon, og i tillegg på søknaden behandles etter vannforskriften, sier Muotka. Håper på flertall

Mandag er det åpen høring, og 3. mars skal Sametingets plenum behandle saken. 
Selv om det samiske miljøet utad er motstandere av gruvedrift i Sapmi tør ikke Sile Karine Muotka forskuttere et flertallsvedtak. 

- Sametingsrådet er et mindretallsråd, og selv om vi håper på et flertall for dette vet man aldri. Samtidig ser vi ikke helt hvordan vi ellers kunne utformet dette vedtaket slik saken står, sier hun. Les også: 4 klager på utslippstillatelsen til Nussir


Silje Karina Muotka (Foto: Kenneth Hætta)
Sametingsråd Silje Karina Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

Tags