Flere har klaget på tillatelsen Nussir ASA har fått til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. (Foto: Nussir)
Flere har klaget på tillatelsen Nussir ASA har fått til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. (Foto: Nussir)

4 klager på utslippstillatelsen til Nussir

 
Fire klager er kommet, og to reinbeitedistrikt har fått forlenget klagefrist til 22. februar. 

Sametinget, Hammerfest SV, Kvalsund SV, og en felles klage fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, er status etter at den ordinære klagefristen gikk ut på Miljødirektoratets vedtak om utslippstillatelse til Nussir. 

Nussir ASA fikk i desember utslippstillatelse etter Forurensningsloven til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. Flere har varslet at de vil klage på vedtaket, og da fristen gikk ut hadde det kommet fire klager. 

Kari Kjønigsen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, forteller at to reinbeitedistrikt har fått forlenget klagefristen til den 22. februar. 
 
De klagene som er kommet inn klager både utfra miljøhensyn og av hensyn til de samiske interessene i området. 

Det er Klima- og Miljødepartementet som er klageinstans. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.