Anniken Huitfeldt: – Ønsker bred debatt om norske utenrikspolitiske veivalg

Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil dra i gang utenrikspolitisk debatt med lokale miljøer innen forskning, næringsliv og teknologi. Her er hun i en panelsamtale sist uke under Arctic Frontiers i Tromsø med regionale næringslivsledere: Andreas Nilsen ved gründerhuset Flow, Are Smuk Figved i Finnmark Rein og Rita Karlsen i Brødrene Karlsen. (Foto: Alexandru Mitu/Arctic Frontiers)

Utenriksminister Anniken Huitfeldt søker mer input fra lokale kompetansemiljøer – og inviterer til konferanser rundt om i landet, blant annet i Tromsø. – Jeg vil høre flere stemmer i diskusjonen om hvordan vi best møter de nye utfordringene, sier hun.

– Jeg ønsker en bred debatt om Norges utenrikspolitiske prioriteringer, og inviterer norske kompetansemiljøer over hele landet til innspill og debatt om våre veivalg, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding tirsdag.

Huitfeldt lanserer med dette konferanseserien ‘Respons – norsk utenrikspolitikk for en ny tid’ for å skape mer diskusjon rundt Norges utenrikspolitiske orientering.

Bakteppet er at Norge skal manøvrere i et dramatisk endret internasjonalt landskap – med krig i Europa, økt sikkerhetspolitisk spenning som også griper sterkere inn handelspolitikken, samt press på demokratiske verdier. Endringene i energisystemet og kampen mot klimaendringer inngår også i dette bildet, skisserer Utenriksdepartementet.

Det overordnede spørsmålet er altså hvordan norske interesser og verdier skal fremmes i dette krevende terrenget, som innenfor kategoriene sikkerhet, demokrati og godt styresett, økonomi og handel, klima og energi, fred og forsoning.

– Jeg håper dette prosjektet kan engasjere lokale forsknings-, næringslivs-, og teknologimiljøer for å knytte den utenrikspolitiske situasjonen sammen med norske interesser og konkretisere hvordan en norsk utenrikspolitikk tilpasset vår tid skal se ut. Jeg vil høre flere stemmer i diskusjonen om hvordan vi best møter de nye utfordringene, framholder Huitfeldt.

Sju konferanser skal holdes i samarbeid med lokale kunnskapsmiljøer:

– Oslo: Åpningskonferanse 21. mars med statsministeren og utenriksministeren.

– Tromsø: Nordområdene, klima, kultur og sikkerhetspolitikk.

– Trondheim: Klima, energi og teknologi.

– Stavanger: Norsk næringsliv i en mer komplisert handels- og sikkerhetspolitisk kontekst.

– Rena/Elverum: Norsk sikkerhet og fred- og forsoningspolitikk i en urolig og uforutsigbar verden.

– Kristiansand/Arendal: Sammenhenger mellom utviklings- og sikkerhetspolitikk.

– Bergen: Global orden og demokratiske verdier i en tid med maktforskyvning og stormaktsrivalisering.

Norsk utenrikspolitisk institutt er Utenriksdepartementets strategiske partner og sekretariat for konferanseserien, samt samarbeidspartner for åpningskonferansen i hovedstaden.

LES OGSÅ:

Nøkkelord