Amerikansk marinestyrke for kriserespons trener med Brigade Nord i Troms

USAs marinekorps (26th Marine Expeditionary Unit) på Bardufoss august 2023
Amerikanske marinesoldater i 26th Marine Expeditionary Unit sist uke under øving på Bardufoss, indre Troms, med fly av typen MV-22B Osprey. Overordnet hensikt med denne treningen i nord er å styrke amerikansk-norsk samspill – og vise USAs fortsatte forpliktelse til Nato-allierte, ifølge marinekorpset. (Foto: Aziza Kamuhanda/USAs marinekorps)

Siden starten av august har en responsstyrke i USAs marinekorps trent med norske og italienske styrker i indre Troms. Torsdag skal marinesoldatene og Brigade Nord demonstrere samvirke under en skarpskytingsøvelse på Setermoen.

En av USAs fremste reaksjonsstyrker ved kriser – 26th Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable) – er på et rundt to uker langt treningsopphold i indre Troms.

– Marinesoldatene og sjømennene i 26th MEU (SOC) er en fremadrettet kriseresponsstyrke som er særlig kapabel til integrasjon og trening med allierte og partnere, samtidig som de gir troverdige alternativer i krise- og nødsituasjoner, sier oberstløytnant Josef H. Wiese, stabsjef (Executive Officer) i denne enheten, i en pressemelding fra USAs marinekorps.

Wiese vektlegger at oppholdet i nord gir en verdifull mulighet til å heve marinestyrkens kompetanse og beredskap i et utfordrende arktisk miljø.

Enheten ankom Narvik 5. august med landgangsfartøyet USS Mesa Verde, og består av rundt 500 soldater.

Siden da har de trent både på egen hånd og sammen med hærstyrkene i Brigade Nord – samt med italienske marinesoldater fra San Marco-brigaden.  

I morgen, torsdag, skal samspillet framvises under en skarpskytingsøvelse på Setermoen, ifølge Forsvaret. Fra Brigade Nords side vil øvingen særlig involvere 2. bataljon, en mekanisert infanteribataljon, med rundt 300 soldater.  

Utrustet med HIMARS

Mer utdypende er 26th MEU (SOC) innrettet for å utføre landgangsoperasjoner, kriserespons- og begrensede beredskapsoperasjoner, blant annet for å muliggjøre innføring av oppfølgingsstyrker.

Med seg nordpå har enheten følgende kapasiteter: tre våpensystemer av typen HIMARS, seks lett pansrede kjøretøy, samt flere mindre militære kjøretøy og droner.

HIMARS er et amerikansk mobilt rakettartillerisystem med langtrekkende presisjonsild.

Amerikanske og norske styrker har øvd med dette våpensystemet i Nord-Norge minst to ganger tidligere i år – på Setermoen i april og på Andøya i mai under øvelsen Formidable Shield 2023. Det ble for første gang demonstrert i Norge under Formidable Shield 2021.  

I tillegg opererer for tida fire amerikanske militærfly av typen MV-22B Osprey ut fra Bardufoss, og utfører trening med flere avdelinger i Brigade Nord.

Til helgen vil 26th MEU returnere til USS Mesa Verde i Narvik og seile videre.

Skarpskyting med HIMARS på Setermoen
USAs marinekorps og Brigade Nord trente også med det langtrekkende rakettartillerisystemet HIMARS på Setermoen i vår. (Foto: Sigrid Vormeland/Forsvaret)

LES OGSÅ:

Nøkkelord