Amerikansk atomubåt anløper Tromsø for å hente forsyninger

Tirsdag formiddag 11. januar 2022 ankommer en amerikansk reaktordrevet ubåt til Grøtsund industrihavn i Tromsø kommune. (Foto: Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret)

«USS Washington» seilte inn fra Lopphavet i nord og dukket tirsdag morgen opp mellom Arnøya og Vannøya, og ble derfra eskortert til havn av Kystvakten og Kystjegerkommandoen, samt sivile slepebåter. 

Formålet med anløpet er et «logistikk-stopp». Det betyr i hovedsak at ubåten anløper for å få nye forsyninger om bord. Dette fremkommer i en pressemelding fra Forsvaret. 

Grøtsund industrihavn er valgt som anløpshavn hovedsakelig fordi dette er den best egnede havnen i Nord-Norge til å ta imot allierte fartøy. Allierte fartøy, inkludert reaktordrevne ubåter, ankommer denne havnen flere ganger i året.

Heimevernet, Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har i flere dager forberedt seg på besøket fra den amerikanske reaktordrevne ubåten. I tillegg er flere sivile etater involvert i jobben, deriblant Statsforvalteren i Troms og Finnmark, politiet i Troms, Tromsø kommune og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), alt dette innenfor rammen av Totalforsvaret.

Les også

Nøkkelord