– Tilliten mellom myndigheter og sivilbefolkning må styrkes

Luftvernartilleribataljonen kjører kolonne fra Ørland flystasjon til Andøya for øvelse Sølvpil. (Foto: Hanne Hernes / Forsvaret)

Forsvarsministeren har dukket opp på de to siste dialogmøtene til Utsyn. Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Utsyn, tror det er et tegn på at myndighetene ønsker en bedre dialog med sivilbefolkningen.

For at totalforsvaret i Norge skal fungere må tilliten mellom sentrale myndigheter og sivilbefolkningen være høy. Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for den sivile beredskapen og det militære forsvaret i Norge. 

Utsyn – Forum for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk er en plattform som skal bidra til å nettopp styrke kontakt og tillit mellom sentrale myndigheter og sivilbefolkning. Utsyn har et mål om å skape en bredere, mer inkluderende og mer nyansert debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og består av folk med bakgrunn fra forsvaret, diplomati, journalistikk, forskning og politiet.

Hedda Bryn Langemyr er daglig leder i Utsyn og hun håper at plattformen hun har skapt kan være en plass hvor man kan finne løsninger på problemer på tvers av ståsteder.

Daglig leder i UTSYN, Hedda Langemyr
The new Utsyn forum, directed by Hedda Langemyr, partners with the Fritt Ord foundation and the Bergen Foundation. (Photo: Hege Eilertsen)
Hedda Bryn Langemyr er daglig leder i Utsyn. (Foto: Hege Eilertsen)

– Vi ønsker å gå i dybden av komplekse og vanskelige temaer, og skape et trygt og inkluderende rom for alle paneldeltakere. Et rom hvor man kan møtes med garden nede, og ikke med den hovedhensikt å stagge eller henge ut motdebattanten. Hovedhensikten hos oss skal være at man sammen kan reflektere rundt disse krevende dilmmaene som vi står i, og forklare sine perspektiver, med et håp om at vi kan finne løsninger på tvers av ståsteder. En åpen samtale gir også en bredere forankring i befolkningen for de beslutninger som til slutt tas, enn om disse samtalene tas bak lukkede dører, sier Langemyr. 

Langemyr mener tilliten mellom myndigheter og befolkning må styrkes. Denne tilliten har blitt utfordret av store sentralseringsprosesser, og hun mener tillit er viktig for å unngå sårbare situasjoner hvor den norske befolkningen kan bli utnyttet. 

Les også

– Noe av det viktigste for et land som står midt i veldig store omstillingsprosesser, et land som opplever en sterk og ganske dramatisk sikkerhetspolitisk utvikling over tid, er en informert befolkning, sier hun, og legger til:

– Jeg opplever at når det gjelder både åpenhet i sikkerhetspolitikken, og når det gjelder behovet for å informere bedre rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, så er både myndigheter og embedtsverk mer lydhøre nå, enn det de kanskje var for fem år siden. Jeg tror at grunnen til at forsvarsministeren dukker opp to ganger på kort tid på våre møter at det er et erkjent behov fra myndighetene sin side om å tette kontakten, og kanskje spesielt overfor geografiske områder som er langt utenfor Oslogryta, og også knytte kontakten tettere mot lokalsamfunn som er mer påvirket og mer preget av den sikkerhetspolitiske utviklingen.

Både myndigheter og embedtsverk er mer lydhøre nå, enn det de kanskje var for fem år siden
Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Utsyn

Håkon Haugsbø har vært en del av Utsyn siden oppstarten i 2018. Han var moderator på de to siste dialogmøtene som tok for seg de regionale konsekvensene av sikkerhetspolitikken som føres i nord. 

Hvorfor er disse møtene viktige og hva har du fått ut av dem så langt?

Håkon Haugsbø er kjent som mangeårig politisk reporter i NRK Dagsrevyen. 

– Etter de siste to møtene sitter jeg igjen med et inntrykk av at det er en ulik situasjonsbeskrivelse og en ulik virkelighetsoppfatning mellom de som bor i Nord-Norge, og de som representerer den såkalte sentralmakten i Oslo. Selv med en forsvarsminister fra Finnmark, og som er folkeregistrert i Tromsø så er det ikke helt parallele fortellinger, sier Haugsbø, og fortsetter:

–  Som debattleder forsøker jeg å bidra til å redusere temperaturen i diskusjonen, slik at man kan høre nyanserte resonnement helt ut. I et mer spisset og polarisert samfunn er det viktig at noen bryter denne marken og viser at det går an å diskutere kontroversielle, vanskelige og komplekse spørsmål på en god måte.

Haugsbø sier at totalforsvaret av Norge og forsvarsevnen i nord angår ikke bare de som bor i Nord-Norge. Den angår også de som bor i sør.

– Skal vi få dette til å fungere, så må alle i Norge forstå viktigheten av dette. Hele befolkningen spiller en rolle i totalforsvaret. Det Utsyn er i gang med nå er to veldig gode steg i riktig retning, avslutter han.

Opptak fra de to siste dialogmøtene er tilgjengelig under.

Opptak fra det siste dialogmøtet om sikkerhetspolitikkens regionale konsekvenser i Nordland.
Opptak fra dialogmøtet om sikkerhetspolitikkens regionale konsekvenser i Troms og Finnmark. 

Nøkkelord