Alaska har mistet arbeidere etter pandemien

Alaska har den mest sesongbaserte økonomien i USA, og også den høyeste flyttestrømmen inn og ut av delstaten hvert år. En stor andel av befolkningen i Alaska byttes dermed ut hvert år, forklares det i en rapport om økonomiske trender. (Foto av Juneau: Kimberly Vardeman, Flickr.com)

Antall ledige jobber i Alaska steg kraftig i 2021. Delstaten sliter mer enn noen gang med å rekruttere og beholde arbeidskraft, viser en fersk rapport.

Mens antall ledige jobber i Alaska falt i begynnelsen av coronapandemien, har antallet ledige jobber steget kraftig i løpet av det siste året.

I løpet av sommeren 2021 var det hele 36 000 ledige jobber i Alaska. I januar 2022 var antallet 30 000, noe som er nær tre ganger så mange som for ti år siden.

Tallene fremkommer av en fersk rapport om økonomiske trender i Alaska, Alaska Economics Trends Report for april. Rapporten sier også at selv om pandemien delvis har skylda, spiller også demografi inn.

«Antall ledige jobber bekrefter det arbeidsgivere har sagt i mer enn et år: De sliter mer enn noen gang før med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Både nasjonale og delstatlige undersøkelser har identifisert et antall sannsynlige årsaker til dette, og de fleste av disse er koblet til forstyrrelser som følge av Covid-pandemen», skriver forskeren Dan Robinsen hos delstaten i rapporten.

Eldre arbeidere og kvinner

Forskningen viser at 75 000 av de opprinnelige 322 000 innbyggerne som jobbet for en arbeidsgiver i Alaska for pandemien fortsatt manglet sent i 2021.

«Det er tydelig at noe grunnleggende har endret seg i arbeidsgivernes evne til å dekke opp ledige stillinger. De manglende arbeiderne kan hjelpe oss til å forstå hva som har forandret seg i det omfanget deres kjennetegn skiller seg fra hvem vi eller vanligvis ville se forlate arbeidsstokken hvert år», skriver forskeren og legger til:

«Langt flere av de manglede arbeiderne var 60 år eller eldre; med andre ord har et uvanlig høyt antall eldre arbeidere gått fra jobbene sine under pandemien. Slitasjen for disse steg fra rundt 20 prosent før pandemien til nærmere 30 prosent. En sannsynlig årsak til dette er bekymringer for Covid-19 hos en særlig sårbar aldersgruppe. En annen sannsynlig årsak er økonomisk stabilitet etter år med sterk fortjeneste på aksjemarkedet. Noen har pensjonert seg, og mange har pensjonert seg tidligere enn de ellers ville ha gjort.»

Den nest største økningen i manglende arbeidskraft finner man i aldersgruppa 30-39. Dette skyldes imidlertid også at flere i denne aldersgruppen har flyttet ut fra Alaska enn til delstaten i de senere årene.

Kvinner er noe overrepresentert i den manglende arbeidskraften.

«Kvinner tar i gjennomsnitt en større andel av byrden med omsorg for barn og eldre. Kvinner utgjør også en uforholdsmessig stor andel av noen av de bransjene som har blitt hardest rammet (restauranter, barer, hoteller, skoler, og ikke-øyeblikkelig helsehjelp).»

Demografi tyder på at mangelen vil vedvare

Det bemerkes i rapporten at den arbeidsføre andelen av befolkningen var på vei ned lenge før pandemien traff Alaska.

«I tiåret før Covid hadde antallet innbyggere i Alaska i aldersgruppa 15-64 år en topp i 2013, med rundt 509 000 personer. Dette falt med nesten 30 000 person i løpet av de sju neste årene, ettersom den store kohorten med barnefødsler ble så gammel at den falt utenfor typisk arbeidsfør alder.»

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Les også

Nøkkelord