35 millioner kroner til innovasjon i Nord-Norge

Nyklekte svarte soldatfluelarver hos Ecoprot AS i Meløy.
Nyklekte svarte soldatfluelarver hos Ecoprot AS i Meløy. Bedriften har blitt tildelt nesten ni millioner kroner til sitt nye prosjekt "MultiFuelLarve - fra organisk restavfall til verdfulle larveprodukt". (Foto: Ole Torrisen, Ecoprot).
Fire bedrifter fra Nord-Norge får støtte til forskningsbasert innovasjon, av 44 fra hele landet.

I løpet av september skal det tildeles rundt 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i en rekke næringer. 35,2 millioner kroner tildeles fire bedrifter i Nord-Norge.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) skal møte styret ved Nord universitet fredag 11. januar. - Utfordringene for universitetet er mange, men jeg har tillit til at styret klarer å snu trenden og oppfylle avtalen om kvalitetsheving som det har inngått med departementet, sier Nybø. (Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) skal møte styret ved Nord universitet fredag 11. januar. - Utfordringene for universitetet er mange, men jeg har tillit til at styret klarer å snu trenden og oppfylle avtalen om kvalitetsheving som det har inngått med departementet, sier Nybø. (Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet).
Forskningsminister Iselin Nybø (V).

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Mange av prosjektene tar i bruk teknologi på nye områder, og bidrar til å løse miljøutfordringer.

Anne Kjersti Fahlvik
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. (Foto: Jonas Bendiksen).
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. (Foto: Jonas Bendiksen).

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Vi har i hele 2020 opplevd stor tilsøking fra næringslivet og mange bedrifter ser at forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av krisen. Vi håper på påfyll av midler nå utover for å fortsette å kunne støtte de beste prosjektene. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Forskningsrådet har i år blant annet innført løpende mottak av søknader fra næringslivet og raskere behandling, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

Følgende prosjekter i Nord-Norge får finansiering:

  • ALCOA NORWAY ANS: BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis – 16 millioner kroner. Vefsn, Nordland.
  • ECOPROT AS: MultiFuelLarve - fra organisk restavfall til verdfulle larveprodukt – 8,8 millioner kroner. Meløy, Nordland.
  • CERMAQ NORWAY AS: Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming systems - 6 millioner kroner. Steigen, Nordland.
  • NORWAY KING CRAB HOLDING AS: Miljøvennlig transport av levende skalldyr – 4,4 millioner kroner. Sør-Varanger, Troms og Finnmark.

Les også:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: