WWF: - Helgesen nedprioriterer skogvernet

- Statsråd Vidar Helgesen har nedprioritert skogvernsamarbeidet, hevder skogbiolog Trude Myhre i WWF. (Foto: Artyom Stolpovsky, Linde Storholm og WWF).
WWFs Trude Myhre er ikke imponert over klimaminister Helgesens skogvernsatsing i nord. - Det er en nedprioritering, hevder Myhre.


WWFs Trude Myhre er ikke imponert over klimaminister Helgesens skogvernsatsing i nord. - Det er en nedprioritering, hevder Myhre.

Skogbiolog Trude Myhre fra World Wildlife Fund, Norge (WWF), sier til High North News at det er takket være Venstre og KrF at skogvernsamarbeidet ikke ble totalt fjernet fra statsbudsjettet.

Borte i regjeringens forslag

-I det opprinnelige forslaget til budsjett for 2016 hadde den blå-blå regjeringen strøket hele posten, sier Myhre, og legger til at alt skogvernsamarbeid i nord er fjernet fra Miljødirektoratet og overført til en allerede overarbeidet Fylkesmann i Finnmark.

- Det hersker ingen tvil om at dette er en nedprioritering, og gir et dårlig signal til våre venner på andre siden av grensen, når man legger samarbeidet ned på et lavere forvaltningsmessig nivå.

Vern og samarbeid må utvides

Klimaminister Helgesen har understreket overfor HNN at Norge og Russland er enige om å samarbeide om skogvern innenfor Barentssamarbeidet, hvor også Sverige og Finland deltar. 

- Det er riktig at vi har et samarbeid over grensa allerede, men det må helt klart utvides og flere områder må vernes også i Norge.

Dårlige signaler til nabolandene

Men her har Vidar Helgesen faktisk terminert videre arbeid med utvidelse av nasjonalparkene Anarjohka og Pasvik, det er veldig trist og sender dårlige signaler til et land vi ønsker skal utvide sitt vern.

Da må heller Helgesen gå foran som et godt eksempel og øke skogvernet på norsk side, hevder Trude Myhre, og peker på at president Vladimir Putin har erklært 2017 til miljøår.

Samtidig sitter Norge i førersetet for miljøsamarbeidet i Barentsregionen ut året – med andre ord er det nå Vidar Helgesen har muligheten, sier skogbiologen fra WWF.
Nøkkelord