Vill ha svensk-norsk renbeteskonvention

Igär träffade landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) och norske lantbruks- och matministern Sylvi Listhaug de svenska och norska sametingen i Luleå, för att prata om hur man ska få till stånd en renbeteskonvention.
Igär träffade landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) och norske lantbruks- och matministern Sylvi Listhaug de svenska och norska sametingen i Luleå, för att prata om hur man ska få till stånd en renbeteskonvention, enligt Sveriges Radio.

Sedan 2005 finns det ingen gällande renbeteskonvention mellan Sverige och Norge, det vill säga ett avtal mellan staterna om hur den gränsöverskridande renskötseln får bedrivas i respektive land.

Det innebär att den gamla Lappkodicillen (ett tillägg till gränstraktatet mellan Sverige och Norge) från år 1751 har blivit aktuell igen.

– Det var ett väldigt positivt och konstruktivt samtal, säger socialdemokratiske landsbyggsministern Sven-Erik Bucht til Sveriges Radio om samtalet.