Vil vise at Nord-Norge sier ja til konsekvensutredning av LoVeSe

Samarbeidsforumet ble lansert i Oslo onsdag. (Foto: Petro Arctic)
Et nytt samarbeidsforum skal jobbe for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


Et nytt samarbeidsforum skal jobbe for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Forumet ble lansert i dag, og består av LoVe Petro, Olje- og gassklynge Helgeland, Petro Arctic og Senja Petro. I tillegg er LO, NHO, Norsk Olje og Gass samt Statoil med som observatører. Til sammen representerer de 600 bedrifter i hele Nord-Norge, og målet er å få på plass en konsekvensutredning for området så raskt som mulig. 

- Vi vil vise at Nord-Norge står samlet og ønsker en konsekvensutredning, sier Kjell Giæver i Petro Arctic. Han skal lede samarbeidsforumet og mener det må økt oppmerksomhet til om at man ønsker den kunnskapen en konsekvensutredning vil gi.  

Samarbeidsforumet vil at arbeidet med konsekvensutredning (KU) skal starte så raskt som mulig, og senest etter neste stortingsvalg, i 2017. 

De vil formidle kunnskap og fakta om klimaeffekter, oljevern, sameksistens, ringvirkninger og utfordringer ved en eventuell framtidig olje- og gassaktivitet i Nordland VI, VII og Troms II. 

- Sammen med LO og NHO viser Samarbeidsforumet med dette initiativet at landsdelens næringsliv og arbeidstakere ønsker seg en kunnskapsbasert og åpen dialog om hvilke fordeler og ulemper en framtidig olje og gass aktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi, sier Giæver. 

Nestleder i samarbeidsforumet, Ørjan Robertsen i LoVe Petro uttaler at det over flere år har vært et stort politisk flertall i Nord-Norge for KU, og det er ingenting som tyder på at det vil endre seg etter neste stortingsvalg. 

- Samarbeidsforumet vil sammen med resten av landsdelen jobbe for at vi ved neste mulighet får en positiv beslutning om å gjennomføre en konsekvensutredning, sier Robertsen. 


Tags