Vil se på vestnordisk frihandel

Grønlands nasjonalforsamling, Inatsisartut, går enstemmig inn for å utrede fordeler og ulemper med en frihandelsavtale i Vestnorden - Grønland, Island og Færøyene. (Foto: Inatsisartut).
Parlamentet på Grønland har enstemmig bedt selvstyremyndighetene om å utrede mulighetene for en frihandelsavtale med Island og Færøyene, gjerne kalt Vestnorden.

 

Parlamentet på Grønland har enstemmig bedt selvstyremyndighetene om å utrede mulighetene for en frihandelsavtale med Island og Færøyene, gjerne kalt Vestnorden.

Det er etter et initiativ fra Vestnordisk råd, der Island, Grønland og Færøyene møtes jevnlig, at forslaget om å utrede en frihandelsavtale kom opp i parlamentet (Inatsisartut) tirsdag.

Proteksjonistisk

Selvstyreregjeringen (Naalakkersuisut) stiller seg i utgangspunktet positiv til å utrede spørsmålet, men naalakkersuisoq (minister) for næring, arbeid, handel og utenrikssaker, Vittus Qujaukitsoq fra partiet Siumut, var likevel nokså betinget i sin omtale av eventuelle fordeler for Grønland.

I et innlegg, preget av en smule proteksjonisme, sa Qujaukitsoq blant annet, at ved en frihandelsavtale; «..gir man adgang til islandske og færøyske servicevirksomheter. Vi er bekymret for de konsekvenser dette kan ha for næringslivet og sysselsettingen».

Ensidige avtaler best

Ministeren mente at økt eksport fra Grønland vil være bra for samfunnet som helhet.

-Slik sett er ensidige handelsavtaler utvilsomt fordelaktig for vår økonomi, sa Qujaukitsoq, og viste til at grønlandske produkter kan eksporteres tollfritt til EU, mens Grønland likevel kan legge toll på import fra EU-området.

Bilaterale avtaler

For Grønland er likevel situasjonen vanskelig innenfor det vestnordiske samarbeidet, i og med at Island og Færøyene allerede har en bilateral frihandelsavtale seg imellom, mens Grønland ikke har tilsvarende med noen av de to andre landene.

Selvstyremyndigheten vil likevel ha en utredning av fordeler og ulemper ved en frihandelsavtale – som del av grunnlaget for fremtidige handelspolitiske disposisjoner.

Tverrpolitisk enighet

Det store opposisjonspartiet, Inuit Ataqatigiit (IA), peker også på at Island og Færøyene har en frihandelsavtale seg imellom, og dessuten også på at Island allerede er med i EØS-samarbeidet; "-som er bundet opp mot EUs regler, slik at eksport av landbruks- og fiskeprodukter – selv i små mengder – til Island ikke er mulig. Derfor er det interessant å undersøke hvilke muligheter en frihandelsavtale vil kunne ha for de tre landene", sa IAs talsmann, Kalistat Lund, under behandlingen i Inatsisartut tirsdag.

Ny behandling

Med en samlet tilslutning til forslaget om utredning kommer denne saken opp til andre, og siste, gangs behandling i parlamentet ved neste samling, som er i april 2016.


Det var Siumuts Lars-Emil Johansen som fremmet forslaget fra Vestnordisk råd om å utrede en frihandelsavtale melom Grønland, Island og Færøyene. (Foto: Inatsisartut).
Det var Siumuts Lars-Emil Johansen som fremmet forslaget fra Vestnordisk råd om å utrede en frihandelsavtale melom Grønland, Island og Færøyene. (Foto: Inatsisartut).

Tags