Vil se nærmere på ringvirkningene av olja

Når Statoils Aasta Hansteen-felt settes i drift i 2018, vil det være tre felt i produksjon på sokkelen utenfor Helgeland. Nordland fylkeskommune bevilger nå 596.000 kroner for et studie som skal kartlegge potensialet for regionale leveranser i tilknytning til subsea-aktiviteter i Nordland.


Når Statoils Aasta Hansteen-felt settes i drift i 2018, vil det være tre felt i produksjon på sokkelen utenfor Helgeland. Nordland fylkeskommune bevilger nå 596.000 kroner for et studie som skal kartlegge potensialet for regionale leveranser i tilknytning til subsea-aktiviteter i Nordland.

For å optimalisere de regionale ringvirkningene er det behov for å tilrettelegge for at mest mulig av subsea-aktiviteten i Nordland kan betjenes lokalt.

På Horvnes i Sandnessjøen er et nytt bygg under ferdigstillelse, som skal huse både et subsea-lager og verksted. Bygget skal leies av Statoil og BP (tidligere British Petroleum).

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) sier i en pressemelding at hun med bevilgningen ønsker å kartlegge hvilke bedrifter i Nordland som er kvalifisert til å levere tjenester til det nye lageret som skal lagre og vedlikeholde subsea utstyr fra både Skarv, Norne og Aasta Hansteen.

- Vi ønsker i tillegg at lokale og regionale leverandører skal kunne levere vedlikeholds- og modifikasjonstjenester, slik at det nye bygget i Sandnessjøen ikke kun blir et lager, sier Fagerås. 

- Det skal derfor i tillegg vurderes ulike samarbeidskonstellasjoner for å kunne levere komplette pakker til senteret, tilføyer hun.

Fagerås påpeker at det også er forventninger om aktiviteter og leveranser fra regionale aktører i forbindelse med drift og vedlikehold av utstyret som skal lagres på anlegget.  

Tags