Vil produsere laks på land

- Vi planlegger produksjon av stor smolt og matfisk av laks på land i Andøy kommune i Nordland, forteller Roy Bernt Pettersen fra Andfjord as.

-Vi planlegger produksjon av stor smolt og matfisk av laks på land i Andøy kommune i Nordland, forteller Roy Bernt Pettersen fra Andfjord as.

Pettersen forteller til Kyst.no at forberedelsene for et slikt anlegg har vært gjennomført og planlagt over flere år der en rekke landlokaliteter har vært utredet.

- Ettersom det er en del flere faktorer som må dokumenteres, og det nå er foreslått vederlagsfrie konsesjoner, har jeg valgt å vente noe med å søke til vi vet litt mer om de nye retningslinjene for landbasert. Det er naturlig at vi ønsker å vite mer om rammevilkårene for matfisk på land, mens settefisksøknaden vår går inn så snart grunnvannsprøvene er klare, sier han.

Oppstarten av det planlagte anlegget vil bety en investering på 280-300 millioner for både smoltanlegg og hele syklusen på land.