Vil øke lakseverdi gjennom kvalitet

Forskningsprosjektet Qualidiff skal undersøke hvordan ulike kvalitetsegenskaper hos laks kan øke verdien på lakseprodukter.


Forskningsprosjektet Qualidiff skal undersøke hvordan ulike kvalitetsegenskaper hos laks kan øke verdien på lakseprodukter.

– Kvalitet handler ikke bare om hvordan en laks smaker. Det kan handle om hvor mye og hvilken type fett den inneholder, eller om farge, fasong og innpakning. Men kvalitet kan også handle om miljømerker, opprinnelse eller merkevarer. Vi vil undersøke mulighetene for dette langs hele verdikjeden til laksen, fra den svømmer i merda til den havner på tallerkenen, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg.

Sogn-Grundvåg leder det nystartede forskningsprosjektet Qualidiff. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og strekker seg over fire år.

Det ledes av Nofima og utføres med forskere fra Universitetet i Stavanger, University of Stirling og University of Florida, i tillegg til at det er dannet en referansegruppe med representanter fra Skretting, Villa Seafood, Nordlaks og Sjømatrådet.

Nøkkelord