Vil møte næringslivet på Svalbard

NHO vil møte bedriftene på Svalbard for å diskutere framtiden. Situasjonen samfunnet nå står i krever godt samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og virkemiddelapparat.

 NHO vil møte bedriftene på Svalbard for å diskutere framtiden. 

Tirsdag inviterer organisasjonen næringslivet på øya til frokostmøte. Bakgrunnen for møtet er den raske endringen næringslivet her står i. Reislivsbedriftene opplever sterk vekst og økt interesse, og forsknings- og utdanningsmiljøet er voksende. Men samtidig fører lave kullpriser til at hjørnesteinsbedriften Store Norske står i en vanskelig situasjon, og har bedt regjeringen om et kriselån på 450 millioner kroner. 

- Svalbardsamfunnet er robust og endringsdyktig, men det endringsbildet vi nå ser krever tett samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og virkemiddelapparat. I NHO er vi opptatt av å se næringslivet på Svalbard under ett og sikre at vi bidrar godt på vegne av våre medlemmer i de prosessene som nå pågår. Et frokostmøte med bredden i lokalsamfunnets næringsliv er et godt utgangspunkt for å få til et godt samarbeid på tvers av bedrift og sektor, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard.

Møtet holdes i samarbeid med Innovasjon Norge, Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen Næringsforening. Blant innlederne er direktør Stein-Gunnar Bondevik i Innovasjon Norge, lokalstyreleder Christin Kristoffersen og leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening.

Tags