Vil legge ned Kystaksjonen

Kystaksjonen ga under en aksjon i fjor klart uttrykk for hva de mener om at leveringsforpliktelsene til industrien i Nord-Norge ikke overholdes. Nå er det foreslått å legge ned aksjonen. (Foto: Senterpartiet)
Styrelederen vil legge ned hele Kystaksjonen.

 


Styrelederen vil legge ned hele Kystaksjonen. 

Kystaksjonen har hatt en trøblete vår. Først trakk alle styrerepresentantene fra Arbeiderpartiet seg, slik at bare Kristin Mørch og Tore-Jan Gjerpe satt igjen i styret. De har forsøkt å få tak i medlemslistene slik at de kunne holde årsmøte, men det har de ikke fått fra Trond Einar Olaussen, som er styreleder.

På toppen av dette vil Olaussen nå legge ned hele Kystaksjonen, skriver NRK Finnmark

Olaussen sier i en e-post til NRK at han har ventet på at regnskapet skulle bli ferdig revidert, men at han nå vil kalle inn til årsmøte, og at han vil foreslå at aksjonen legges ned. 

Kystaksjonens formål er å sette søkelys på kystsamfunnenes rettigheter til lokale marine ressurser. Målet er at fiskerinæringen skal skape vekst og bærekraftig utvikling for lokalsamfunnene, noe som ikke skjer gjennom privatisering av fiskerinæringen, heter det på aksjonens Facebookside

Aksjonen viser til §2 i Havressursloven, som slår fast at "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg". 

Kystaksjonen har markert seg som motstandere av Sjømatindustriutvalgets forslag om å fjerne deler av Deltakerloven. De har også aksjonert mot hvordan Havfisk drifter konsesjonene sine.  

Tags