Vil koordinere arktisk samarbeid fra Tromsø

Norske myndigheter ønsker at en etablering av en samarbeidsenhet legges til Tromsø, nært Arktisk råds sekretariat. (Foto: Wikimedia Commons/Yngve Olsen Sæbbe)

Både EU og norske myndigheter ser et behov for økt samarbeid mellom ulike regionale aktører i Arktis. Temaet ble nylig diskutert på et møte i Brussel, og går det som norske myndigheter ønsker vil en koordinerende enhet legges til Tromsø.

Møtet i Brussel ble arrangert av European Policies Research Centre (EPRC) i samarbeid med norske og skotske myndigheter, og representanter fra Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste var også til stede.

Arktis er et område med høy strategisk viktighet, og på politisk nivå handler det om alt fra økonomisk utvikling til miljøutfordringer.


EU vil bidra mer

Zuzenna Bieniuk, som representerer EUs utenrikstjeneste, er klar på at EU støtter opp om et samarbeid.

- Vi vil øke bidraget til Arktis-regionen og sikre bærekraftig utvikling. Et samarbeid vil gjøre det enklere å adressere felles utfordringer. EU vil bidra med å finansiere programmer og er en sterk støttespiller til forskning i Arktis, sier hun.

Ideen om å opprette en «tenketank» som kan koordinere de ulike programmene - og overvåke regionale, nasjonale og overnasjonale strategier - ble lansert i Bodø i fjor. Her ble det gjort et poeng av at en slik koordinerende enhet må legges opp til å være både fleksibel, inkluderende og ubyråkratisk.

Organiseres som en tenketank

Den norske regjeringen støtter ifølge fagdirektør for Interreg Arve Skjerpen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at samarbeidsenheten legges til Tromsø, nær Arktisk råds sekretariat.

Departementet vurderer nå hvordan de kan bidra finansielt under forutsetning av at programmene og Europakommisjonen også bidrar.

- Det vi har jobbet med ett års tid er å tenke på hva vi vil med dette forslaget som kom i Bodø, og hvordan dette kan organiseres. I utgangspunktet ser vi for oss en tenketank. Men ekspertene i denne blir jo ikke sittende  i Tromsø. De vil holde til i alt fra Tromsø til Murmansk og Grønland, og bidra med relevant kompetanse fra der de er, sier Skjerpen til High North News, før han fortsetter:

- Men det er klart, for å få dette til å fungere kan vi ikke bare ha løse tilknytninger. Vi må ha en motor, i form av personer som er lokalisert ett sted, og et nettverk som kan møtes - la oss si - et par ganger i året. Det er her vi ser for oss en mulig tilknytning til Arktisk råds sekretariat. Men vi  er langt fra enige ennå, og det gjenstår en jobb å gjøre. Saken er på ingen måte politisk behandlet eller klarert ennå. Det kan være andre land som har andre ideer, eller at EU har det.

I beste fall fra nyttår

Dersom det går som den norske regjeringen ønsker ser han for seg at det må ansettes en til to personer som skal være stedfast i Tromsø. Det er her en eventuell samlokalisering med Arktisk råds sekretariat kommer inn i bildet, slik at tenketanken kan dra nytte av miljøet og kunnskapen som allerede finnes der.

- Men det er altså en del baller i lufta som må nes før dette er avklart, oppsummerer fagdirektøren.

I beste fall tror han en tenketank i Tromsø - dersom den legges dit - kan være oppe og stå i løpet av et halvår eller fra 1. januar 2015.

- Det er et poeng at de fleste relevante EU-programmene starter i januar neste år, sier han.

Interreg, som Skjerpen er fagdirektør for, er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Behov for strategisk koordinering

På møtet i Brussel var det ifølge Europaportalen bred enighet om at det er et stort behov for koordinering. Men ikke alle var enige om at det er nødvendig å opprette en tenketank som skal sikre deling av informasjon.

Ole Damsgaard fra Northern Periphery Programme sier det først og fremst er behov for strategisk koordinering. Christian Byrith fra North Sea Region Programme trakk også fram at det i dag ikke legges godt nok til rette for samarbeid på tvers av de ulike programmene.

I begynnelsen av juni arrangeres det en konferanse i Glasgow i Skottland som bygger på erfaringene fra de to tidligere møtene som har vært i Bodø og Brussel i fjor. Konferansen har fått navnet «Arctic Connections – Regional Cooperation Networks in the North of Europe», og ifølge Arve Skjerpen vil en potensiell tenketank i Tromsø være blant temaene også her.

Tags