Vil kjøre førerløse biler fra Finland til Nord-Norge

Finske Snowbox skal starte verdensomspennende testing av selvkjørte vinterbiler. Og testingen vil foregå på E8 mellom Nord-Norge og Finland. (Foto: Carglass/presse)
Norge og Finland har nå undertegnet en samarbeidsavtale om bruk av Intelligente Transportsystemer (ITS) på veier i nord. En satsing på transportløsninger uten sidestykke.

 
Norge og Finland har nå undertegnet en samarbeidsavtale om bruk av Intelligente Transportsystemer (ITS) på veier i nord. En satsing på transportløsninger uten sidestykke.
 
Under Aurora Symposium i Muonio, i Finland har vegmyndighetene i Norge og Finland undertegnet en samarbeidsavtale for ta i bruk ny teknologi på deler av Europavei 8 fra Tromsø til Åbo.
 
Det handler i første omgang om rask teknologi som skal kunne gi sjåfører tilgang til viktig informasjon for et bedre reisemønster, bedre oversikt over trafikkbildet og ikke minst økt trafikksikkerhet.
 
- ITS er et område der det skjer mye, og hvor Norge er langt fremme. Det er et spennende initiativ Finland har tatt, og vi vil gjerne være med å utvikle dette videre, sier statssekretær Tom Cato Karlsen som i dag er i Finland og treffer samferdselsministrene fra Finland og Slovenia og statssekretærene fra Danmark og Sveits.
 
Karlsen gleder seg over at ITS skal testes ut Nord, både gjennom ny kommunikasjon, men også gjennom testing av selvkjørende vinterbiler.

- Forholdene her oppe stiller ekstra strenge krav til både utstyr og løsninger, sier statssekretæren, som mener mulighetene med ITS er grensesprengende og uten sidestykke.
 
- ITS  prioriteres, og i forkant av Nasjonal Transportplan har samtlige i etater transportsektoren fått beskjed fra om å satse på dette området, sier Karlsen.
 
 

Viktig varsling

 
Målet er å kunne  om vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensen. Noe som er viktig for norsk lakseeksport når et stort volum fraktes på bil fra slakteriene i Norge og til flyplassen i Helsinki, før videre transport til markedene i Asia.
 
-Dette er fremtiden. Et eksempel i nord, er laksen som går fra Skjervøy i Troms. Hvor E8 den raskeste veien til Helsinki for så å kunne fly laksen videre ut til Asia, sier Karlsen.
 
Han forteller at Finnair i Helsinki frakter fisken ut i markedet innen 36 timer.
 
-Og når vi vet at trailere kjører på disse strekningene hver dag, så kan vi utstyre dem med sensorer som kan melde ifra om snøforhold og temperaturer slik at myndighetene kan varsles i forhold til brøyting, strøing og vanskelige kjøreforhold, sier statssekretæren.
 
Og for å satse på eksport av norsk laks, er satsingen på ITS svært viktig for næringen i nord.
 
-Det skjer mye i nord, og jeg synes det er spesielt artig at det satses i disse områdene, sier han.


SE VIDEO FRA SNOWBOX OM SELVKJØRENDE VINTERBILER:
Selvkjørende vinterbiler

I tillegg til å diskutere ITS-løsninger vil også andre aktuelle transportspørsmål bli diskutert. Et av dem er Snowboxs verdensomspennende testkjøring av automatiserte og selvkjørende biler under arktiske forhold. 

- Nå vil vi gå videre i forhold til selvkjørende bilder på snødekte veier, som per i dag kun fungerer på veier uten snø. Og nå skal finnene forsøke  å lage et nett under veien som kommuniserer elektronisk selv om veiene er snødekte. Det er utrolig spennende, sier Karlsen, som i dag har vært på islagte finske innsjøer testet de nyeste bilene til Audi.

- Det er helt uvirkelig hvor langt teknologien har nådd. Jeg husker fortsatt da jeg fikk min første mobiltelefon i 1992, og hva kan man ikke gjøre, bare med en mobil i dag, sier Karlsen.


Aurora Symposiet arrangeres av Det finske samferdselsdepartementet. Både den svenske og estiske transportministeren deltar, i tillegg til politikere og fagfolk fra en rekke land.


Statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) er i Finland for å diskutere samarbeidet om Intelligente Transportsystemer (ITS) i nord med finske myndigheter. (Foto: Privat)

Tags