Vil intensivere rakettforskning

A new project will allow students from Norway and Canada to launch a total of five satellites from Andøy Space Center at Oksbåsen, Andøy (Norway). (Photo: ASC/Kolbjørn Blix)
Norge og Canada ønsker å utvikle rakettforskningssamarbeidet til å utvikle et satellittprogram som skal sende opp fem satellitter i løpet av en periode på ti år.


Norge og Canada ønsker å utvikle rakettforskningssamarbeidet til å utvikle et satellittprogram som skal sende opp fem satellitter i løpet av en periode på ti år.

Norge og Canada har gjennom flere år hatt et omfattende samarbeid om rom- og rakettforskning. Gjennom det planlagte CaNoSat-prosjektet ønsker de å utvikle et tiårig bilateralt studentprogram hvor studenter fra begge land skal samarbeide om oppskyting av i alt fem satellitter i løpet av en tiårsperiode.

Prosjektet er planlagt å starte allerede 1. januar 2018, og målet er å sende den første satellitten opp i 2020. Deretter skal det sendes opp ytterligere fire satellitter; en annethvert år.

En rekke norske og canadiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner samarbeider allerede om kurs og utvekslingsmuligheter for studenter på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Nå ønsker de å samarbeide med romfartsindustrien om å utvikle kubesatellitter som skal sendes ut i verdensrommet, i følge en intensjonsavtale som underskrives på Andøya Space Center i disse dager.
Nøkkelord