Vil heller diskutere innhold enn organisering

Direktør ved Nordlandsforskning Iselin Marstrander ser ingen umiddelbare fordeler med et felles nordnorsk forskningsinstitutt. (Foto: Linda Storholm/Trude Landstad/Nordlandsforskning)

Direktør ved Nordlandsforskning Iselin Marstrander mener debatten om de nordnorske forskningsinstituttene begynner i feil ende. 

- Vi må først diskutere innholdet i forskningstjenesten. Hva vil vi med forskningstjenesten? Hvilken kvalitet og hvilken kompetanse vil vi ha? Og sett i lys av dette, hvilke fordeler og ulemper vil en sånn organisering ha, sier hun.

 

Ny direktør

Marstrander begynte i jobben som direktør denne uken og fikk strukturdebatten midt i fanget. Men hun mener UiT-rektor Anne Husebekk begynner i feil ende når hun tar til orde for et stort nordnorsk forskningsinstitutt som også skal inkludere dagens Nordlandsforskning.

- Hvis man tenker at det skal bidra til bedre samarbeid og samhandling så er det ikke nødvendigvis en omorganisering som skal til. Jeg er enig i at det er klokt å jobbe med spennende prosjekter på tvers av fagmiljøer og nyttig med samarbeid, men tror det kan gjøres uten et felles eierskap, sier Marstrander. 

Hun roser debatten, men skulle den handlet mer om innhold enn organisering.

 

Fleksibel

Marstrander har erfaring fra både små og store organisasjoner, og mener det kan være en styrke å ikke være størst.

- Det er en kraft også å være liten og fleksibel. Det er lettere å snu seg kjapt, tilpasse seg og posisjonere seg og utvikle prosjekter, sier hun og viser til at organisasjonskulturen ofte er forskjellig i små og store bedrifter. Hun tror blant annet ansatte i små organisasjoner har muligheten til større andel forskning i stillingen.

Regional nærhet er også en stor fordel med dagens organisering. Marstrander ser utelukkende fordeler med sterk lokal forankring.

 

Men samarbeid er viktig. Organisasjonene har mye å hente på samarbeidsavtaler på tvers av eierskap mener direktøren. Avtaler som gjør det enklere å levere felles søknader, og gjerne flere enn to partnere.

 

- Er det ikke lettere å komme gjennom i konkurransen om man har større tyngde?

- Jo, jeg ser at det kan være utfordrende. Når det kommer internasjonale selskaper med store muskler er det lett at de små sitter igjen med prosjekter som har kortere varighet, og det gir dårlig forutsigbarhet, sier Marstrander.

 

Lykkelig som liten

Men mener likevel Nordlandsforskning er lykkelig som liten.

- Vi har det bra vi, smiler hun.

Heller enn å bli del av en nordnorsk forskningsgigant vil Marstrander styrke samarbeidet UiN og andre forskningsinstitusjoner.

- Det ligger et stort potensial i bedre samarbeid. Vi må bli flinkere til å utnytte hverandre, sier hun med henblikk på universitetenes virksomhet innen oppdragsforskning.

 

 

Nordlandsforskning

Utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. 

Rundt 40 medarbeidere. 

Adm. dir. er Iselin Marstrander

Forskningsområder: 

  • Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling
  • Velferd, arbeid og oppvekst
  • Miljø og samfunn

Nordlandsforskning er et AS eid av Universitetet i Nordland og stiftelsen Nordlandsforskning i fellesskap.

 

Les også: Ønsker felles nordnorsk forskningsinstitutt

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: