Vil ha tilsyn til Harstad

Oljedirektoratet er etablert med avdelingskontor i Harstad. Sør-Troms Regionråd mener det er naturlig at også Petroleumstilsynets avdeling i nord lokaliseres til samme sted. 

Sør-Troms regionråd vil ha en avdeling av Petroleumstilsynet til Harstad.  I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet viser regionrådet til økende petroleumsaktivitet og betydelig skipstrafikk, melder Harstad Tidende.

– Dette er virksomheter som vil øke betydelig i tida som kommer fordi det er i nordområdene at de største energireservene ligger. Alle er opptatt av at petroleumsvirksomheten i våre nordlige farvann skal foregå på en forsvarlig måte og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Dette innebærer at vi må ha på plass en fast tilstedeværelse av en helhetlig og god beredskap i nord. En meget viktig del av denne beredskapen er at Petroleumstilsynet blir fast lokalisert i nord på lik linje med Oljedirektoratet, skriver leder i regionrådet, Erling Bratsberg ifølge avisen.