Vil ha tettere samarbeid mellom norsk og svensk politi

Dersom norsk og svensk politi i framtiden skal kunne ha et utstrakt samarbeid, må den svenske lovgivningen endres.

Både norsk og svensk politi står foran omorganiseringer, og i et nytt forstudie gjort på oppdrag for EU-programmet Interreg, legges det nå frem 21 anbefalinger som kan skape et bedre politisamarbeid i grenseområdene mellom Nord-Trøndelag og Jämtland.

Svensk politi kan i dag gis begrenset politimyndighet i Norge, men det samme er ikke tilfelle for norsk politi i Sverige. Dette er det største enkelthinderet for utstrakt samarbeid, og før det kan bli en realitet må det til en lovendring i Sverige.

Dette er bare ett av punktene som listes opp i forstudiet til «Regionprosjekt Vaajma».

i forstudiet anbefales det også å etablere en felles vakt- og beredskapsordning for regionen, som har store geografiske avstander, det som beskrives som «strategiske grenseoverganger» og store naturområder.

Lensmann Jørn Ove Totland i Lierne og nærpoliti-leder Göran Bergström i Strömsund har gjennomført forstudien i nært samarbeid med de fire kommunene som inngår i "Regionprosjekt Vaajma", samt Nord-Trøndelag Politidistrikt og Polismyndigheten i Jämtlands Län.

De mener tidspunktet for å etablere et tettere samarbeid er ypperlig, ettersom både svensk og norsk politi står ovenfor store omorganiseringer.

Forstudiet omfatter kommunen Lierne og Røyrvik på norsk side, og Frostvigen og Hotagen på svensk side.

Her kan du lese rapporten i sin helhet. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: