Vil ha reketiltak

Kristelig Folkeparti ber regjeringen om strakstiltak for rekeindustrien

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett har KrF sammen med SV bedt regjeringen om å se på mulige tiltak og virkemidler på kort sikt, herunder tilgang på råstoff, for å sikre driftsgrunnlaget til den gjenværende rekeindustrien i Norge., skriver Troms Folkeblad.

Stortingsrepresentant Hans Grøvan og Per Inge Søreng i Lenvik KrF sier i en pressemelding at mange lokale arbeidsplasser kan gå tapt om ikke regjeringen straks iverksetter de nødvendige tiltak. 

– Det er av nasjonal interesse at rekenæringen styrkes i nordområdene. Verdens mest effektive rekefabrikk, Stella Polaris AS, må ha tilgang på tilstrekkelig råstoff om bedriften skal få utvikle seg videre, sier Hans Grøva

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: